BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
Bornemiszás tanárok és diákok vendégeskedése Nyíregyházán
2015.12.19.
2015. december 3-4-én a Bethlen Gábor Gimnázium meghívására két napot töltöttek a Bornemisza Gimnázium humán szakos tanárai Nyíregyházán.
2015. december 3-4-én a Bethlen Gábor Gimnázium meghívására két napot töltöttek a Bornemisza Péter Gimnázium és Általános Iskola humán szakos tanárai Nyíregyházán. A gazdag programban sze­repelt órák megtartása a nyíregyházi gimnazistáknak (történelem: Kulcsár Árpád, Pécsi Tibor, Szarka Lajos; magyar: Grüll Tibor, Seregi Károly; osztályfőnöki: Petrőcz Katalin; német: Nagyné Varjú Ildikó; bibliaismeret: Berényi Imre, Virga Miklós; matematika: Gáll Ottó); majd metodikai bemutatókra (Bodnár Károly, Holcsik Annamária, Kovács Ágnes, Lajkó Anita, Pécsi-Szalkai Melinda, Szarka Lajos, Turai Júlia) került sor, melyben sikerrel alkalmazott tanítási módszerekről és projektek­ről tartottak előadásokat a kollégák. Gáll Ottó, a nyíregyházi iskola igazgatója bemutatta az intéz­ményt és beszélt az emblematikus „Bethlen-túrákról”. A fiatalok eközben bepillantást nyerhettek a bornemiszás diákok mindennapjaiba, mivel a Kiáltójel, a Sulibusz és az ÉTER munkatársai közül töb­ben is elkísértek bennünket a látogatásra. Este a Szanitter Zoltán vezette Nyíregyházi Hit Gyülekeze­tében Dr. Grüll Tibor és Dr. Kulcsár Árpád főiskolai tanárok tartottak előadást az iszlám jelentette kihívásokról. Pénteken folytatódtak a „vendégtanórák”, majd 10 órakor Grüll tanár úrnak az ókori Róma „modernitásáról” szóló előadása zárta a programot. Bízvást mondhatjuk, hogy valamennyiünk számára nagyon nagy élmény volt a közösen eltöltött két nap! A nyíregyháziak „csillagos ötösre” vizsgáztak vendéglátásból, lenyűgöző kedvességük példaadó értékű volt a számunkra! Külön köszönet illeti Szanitter Zoltán lelkész urat és Gáll Ottó igazgató urat az erkölcsi és anyagi támogatásért, vala­mint Gulyás Csaba és Kulcsár Árpád tanár urakat, hogy a látogatás gyakorlati részét remekül meg­szervezték. Az alábbi rövid film reményeink szerint visszaad valamit az elhangzott tanórák és előadá­sok hangulatából.
Bornemiszás tanárok Nyíregyházán
Publikálta: Turóczi Gábor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium