BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
Bornemiszás tanárok és diákok vendégeskedése Nyíregyházán
2015.12.19.
2015. december 3-4-én a Bethlen Gábor Gimnázium meghívására két napot töltöttek a Bornemisza Gimnázium humán szakos tanárai Nyíregyházán.
2015. december 3-4-én a Bethlen Gábor Gimnázium meghívására két napot töltöttek a Bornemisza Péter Gimnázium és Általános Iskola humán szakos tanárai Nyíregyházán. A gazdag programban sze­repelt órák megtartása a nyíregyházi gimnazistáknak (történelem: Kulcsár Árpád, Pécsi Tibor, Szarka Lajos; magyar: Grüll Tibor, Seregi Károly; osztályfőnöki: Petrőcz Katalin; német: Nagyné Varjú Ildikó; bibliaismeret: Berényi Imre, Virga Miklós; matematika: Gáll Ottó); majd metodikai bemutatókra (Bodnár Károly, Holcsik Annamária, Kovács Ágnes, Lajkó Anita, Pécsi-Szalkai Melinda, Szarka Lajos, Turai Júlia) került sor, melyben sikerrel alkalmazott tanítási módszerekről és projektek­ről tartottak előadásokat a kollégák. Gáll Ottó, a nyíregyházi iskola igazgatója bemutatta az intéz­ményt és beszélt az emblematikus „Bethlen-túrákról”. A fiatalok eközben bepillantást nyerhettek a bornemiszás diákok mindennapjaiba, mivel a Kiáltójel, a Sulibusz és az ÉTER munkatársai közül töb­ben is elkísértek bennünket a látogatásra. Este a Szanitter Zoltán vezette Nyíregyházi Hit Gyülekeze­tében Dr. Grüll Tibor és Dr. Kulcsár Árpád főiskolai tanárok tartottak előadást az iszlám jelentette kihívásokról. Pénteken folytatódtak a „vendégtanórák”, majd 10 órakor Grüll tanár úrnak az ókori Róma „modernitásáról” szóló előadása zárta a programot. Bízvást mondhatjuk, hogy valamennyiünk számára nagyon nagy élmény volt a közösen eltöltött két nap! A nyíregyháziak „csillagos ötösre” vizsgáztak vendéglátásból, lenyűgöző kedvességük példaadó értékű volt a számunkra! Külön köszönet illeti Szanitter Zoltán lelkész urat és Gáll Ottó igazgató urat az erkölcsi és anyagi támogatásért, vala­mint Gulyás Csaba és Kulcsár Árpád tanár urakat, hogy a látogatás gyakorlati részét remekül meg­szervezték. Az alábbi rövid film reményeink szerint visszaad valamit az elhangzott tanórák és előadá­sok hangulatából.
Bornemiszás tanárok Nyíregyházán
Publikálta: Turóczi Gábor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium