BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
HATÁRIDŐ HOSSZABÍTÁS: 2018.01.31
2018.01.18.
FŐDÍJ: 5 NAPOS NÉMETORSZÁGI UTAZÁS AZ ELSŐ HÁROM CSAPATNAK

 

 

 

KEDVES PEDAGÓGUSOK ÉS DIÁKOK!

 

 

A Superbook Alapítvány és a Bornemisza Péter Gimnázium országos versenyt hirdet

 

LUTHER ÉS A REFOMÁCIÓ KORA címmel

 

A verseny célja, hogy a diákok minél jobban megismerjék azt az izgalmas korszakot, amely véget vetett a középkornak és életre hívta az újkort.

Rendkívül érdekes felkutatni azokat a hatalmas mozgatóerőket, amelyek a nagyszabású átalakulások mögött álltak. A korabeli források beható tanulmányozásával, elemzésével közelebb kerülhetünk a fő kérdések megértéséhez, az összefüggések feltárásához. A levonható tanulságok a mai ember számára is hasznosak, sőt inspirálóak.

 

A verseny három fordulós csapatverseny.

Három fős csapatok jelentkezését várjuk. Korhatár: 6. osztálytól 12. osztályig. A csapatokat tetszőleges életkorú diákokból lehet összeállítani.

Jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2017. november 20. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni: A csapat nevét, a három csapat tag nevét és osztályát, és a felkészítő tanár nevét. A jelentkezési lapokat a Lutherverseny@bpg.hu email címre kérjük elküldeni. 

 

Az első és második forduló a csapatoknak megadott feladatok tetszőleges segédeszközök felhasználásával történő megoldásából áll. Az első forduló feladatai alább olvashatók.

Az első forduló megoldásait 2018. január 20-ig kell beküldeni a Lutherverseny@bpg.hu email címre.

A második forduló megoldásait 2018. március 20-ig kell beküldeni szintén a Lutherverseny@bpg.hu email címre.

 

A verseny döntőjére 2018. áprilisában Budapesten kerül sor, amelyben az első két fordulóban a legtöbb pontot elérő 8 csapat vehet részt. (A verseny nem kiesős, hanem az első két fordulóban pontgyűjtő jellegű)

 

A fődíj: A döntőben az első három helyezést elérő három csapat és csapatonként egy-egy felkészítő tanár 5 napos németországi jutalom utazáson vehet részt.

 

Izgalmas versenyzést kívánunk!

 

Budapest, 2017. október 27.

 

                   A versenyszervezők

 

 

Az 1. FORDULÓ FELADATA EGY PÁLYAMUNKA ELKÉSZÍTÉSE:

 

   Az alábbi három megadott téma közül kell az egyiket kidolgozni és beküldeni!

 

   A:  Te hogyan filmesítenéd meg Luther életét, illetve a reformáció korát?

          (Három izgalmas, tanulságos epizód forgatókönyvszerű feldolgozása Luther életéből, illetve a reformáció egyéb eseményeiből. A terjedelem 15-25 ezer karakter közötti legyen /szóközökkel együtt/. )

 

   B:   Írj történelmi regényrészeket!

          (Három összefüggő esemény regényszerű feldolgozása Luther életéből, vagy a reformáció korából. A terjedelem 15-25 ezer karakter közötti legyen /szóközökkel együtt/.)

 

   C:  Készíts képekkel ábrákkal, esetleg karikatúrákkal illusztrált történelmi ismeretterjesztő kiadványt elektronikus formában!

          (Három összefüggő esemény feldolgozása Luther életéből vagy a reformáció korából. A terjedelem 15-25 ezer karakter közötti legyen /szóközökkel együtt/.)

 

 

 

A pályamunkák beküldésének határideje: 2018. JANUÁR 20.

Email cím: lutherverseny@bpg.hu

 

 

Ajánlott irodalom:

 

- A kereszténység krónikája (Officina Nova könyvek) Budapest 1998.

- Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Budapest 1985.

- Chadwick, Owen: A reformáció. Budapest 2003.

- Dieckmann, Guido: Luther aki megváltoztatta a világot. Budapest 2005.

- Friedenthal, Richard:Luther élete és kora.  Budapest 1973. (később újabb kiadások)

- Luther Márton négy hitvallása (-A keresztyén ember szabadságáról  -A kis káté  -A nagy káté -A schmalkaldeni cikkek ) Fordította Prőhle Károly Budapest 1983.

- MacCulloch, D. A reformáció története. Budapest 2011.

- Marczali Henrik: A reformáció kora (Nagy képes világtörténet VII.kötet) Budapest é.n. 

-Tanulmányfüzet a Luther című filmhez. Superbook Alapítvány Bp. 2005.

-Tomlin, Graham: Luther és kora.  Budapest 2003.

 

 

 

 

 

 

Publikálta: Hunyadi Károly
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium