BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
A 2016/17-es tanév angolos eseményei az Újszász utcában: Elindult a nyelvi tagozatos első osztály
2017.06.17.
A 2016-17-es tanévben indult el iskolánkban kísérleti jelleggel, 22 fővel és 2 osztálytanítóval az angol nyelvi tagozat az első évfolyamon. A mögöttünk álló időszak élményeiről, eseményeiről szeretnénk beszámolni.

Az angol nyelvi tagozat jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi tevékenységekben vesznek részt.

Az első évfolyam egy szóbeli előkészítő szakasz, amely során a tanulók nagy vonalakban megismerkednek azokkal a témakörökkel, amiket az alsó tagozat későbbi évfolyamán már írással és olvasással kiegészítve mélyítenek el. Az olvasás és írás bevezetése második osztálytól kezdődik. Az 1. osztályban megszokott heti 1 angol órához képest a nyelvi osztályban ez kiegészült heti 2 szakköri angol órával, amit csoportbontásban tanultak a gyerekek a délelőtti idősávban. Így amikor az osztály egyik fele házi feladatot készített, addig a másik angol órán vett részt, majd megfordítva. Emiatt heti kétszer délutánra is kerültek tanórák, mint például a heti 2 rajz, ahol a kéttannyelvű iskolák számára készült környezetismereti munkatankönyveket használtuk fel, így a magyar környezetórai anyaghoz kapcsolódtunk angolul is. A heti 1 énekórán a gyerekek sok angol nyelvű dalt, mozgásos játékot tanultak meg a tanév során. A heti 1 angol nyelvű testnevelés órán alapvető vezényszavakat, felszólításokat, munkaformákat, játékokat már megértettek és gyakoroltak a gyerekek angolul is.

A többi 1. osztályhoz hasonlóan, itt is megjelent a Sakkpalota képességfejlesztő módszer heti 1 órában, illetve a tantárgyi órákon is.

A „Thanksgiving Day” iskolai tematikus naphoz kapcsolódtunk egy színdarab előadásával, a díszletek és jelmezek elkészítésével. Az előadásra eljöttek a gyerekek szülei, nagyszülei, testvérei, valamint az intézményvezetőnk, Makkai Ferenc és az alsó tagozat vezetője, Papp Zoltán is.

Év végére is készültünk a szülők számára egy videó és fotó összeállítással a tanult dalok, jelenetek és mesék előadásával. Mindezek mellett természetesen megtanultunk írni, olvasni, számolni. Részt vettünk három kiránduláson és megnyertük alsó tagozaton az iskola által felajánlott ajándék kirándulást, mivel a mi osztályunkból vettek részt legtöbben a most májusban megrendezett Uptofaith táncon.

Ezúton szeretnénk megköszönni az osztályban tanuló gyerekek szüleinek, valamint az iskola vezetésének egész éves támogatásukat, aktív részvételüket az osztály életében.


Írta: Hollós Dalma, Schober Éva
Publikálta: Gál-Szabó Edina
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium