BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Szülő
TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDRŐL
2020.03.17.
Átállás digitális oktatásra
Kedves Szülők! Kedves Diákjaink!

A Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 18-tól iskolánkban –az intézkedés visszavonásáig - digitális eszközökkel támogatott távolléti oktatásban (távoktatásban) tanítunk.

A távoktatás működéséről 2020. március 18-án, szerdán, 11:00-kor élő közvetítésben adunk tájékoztatást a Bornemisza Péter Gimnázium Youtube csatornáján és Facebook oldalán. A tájékoztatóról felvétel készül, ami későbbi időpontokban is megtekinthető.

A következő időszakban minden hétfőn 11:00-kor, élő közvetítésben jelentkezünk ezen a két felületen igazgatói tájékoztatóval, az intézmény online működésével kapcsolatos aktuális kérdésekről.

Tisztelettel kérjük Önöket, tájékoztatóinkat kísérjék figyelemmel, és erre buzdítsák gyermekeiket is.

A digitális munkarenddel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az erre a célra létrehozott „Gyakori kérdések” felületen, az alábbi linkre kattintva, a megnyíló kérdőív kitöltésével: https://forms.gle/2FH4UNjgJXc47v6w6

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédbefizetéseket nem kell egyénileg lemondani, ezt az intézmény központilag megtette. A már befizetett – de fel nem használt – összegeket az intézmény nappali munkarendre történő visszaállásakor, automatikusan jóváírjuk a következő időszakra.

A továbbiakban ismerkedjenek meg a Bornemisza Péter Gimnáziumban kialakított digitális munkarend működésével.
 A digitális munkarend négy részből áll, amelyből az első kettőt (I., II) kötelező jelleggel használják tanáraink, a harmadik és a negyedik (III., IV.) választható jellegű.

I. AZ E-NAPLÓ HASZNÁLATA, A TANAANYAG MEGHATÁROZÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A pedagógusok ‒ tanulók – szülők közötti kapcsolattartás legfontosabb felülete iskolánkban az e-Napló; tanáraink kötelező módon ezt használjáka diákok és a szülők informálására, a tananyagok kiközvetítésére.
A tanulóknak a tananyagot hetente előre fogjuk kiadni, a következő rendben:

általános iskolák:
· Az osztályfőnökök minden hétfőn reggel 9-ig az osztály, csoport tananyagát feltöltik az elektronikus napló üzenőfalára és e-mailben is elküldik a szülőknek, diákoknak.

gimnázium:
·  A szaktanárok minden hétfőn reggel 9-ig az osztály, csoport tananyagát feltöltik az elektronikus napló üzenőfalára és e-mailben is elküldik a diákoknak.

A kiküldött tananyagban pontosan meghatározzák a szaktanárok a feldolgozandó anyagot, a felhasználható tankönyvi részleteket, a kapcsolódó gyakorló feladatokat, olvasnivalókat, szemléltető anyagokat, és minden információt, ami a tananyag önálló elsajátítását segítheti.

Tanulóink olyan feladatokat – házi dolgozatok, projektek, online tesztek, stb. – is kapnak majd, amivel lehetővé válik tanulmányi teljesítményük értékelése, osztályozása. A határidős feladatok az e-Naplóban „Bejelentett dolgozat”-ként fognak megjelenni.
 
II. TANTÁRGYI TEMATIKA

Iskolánk a tanulók számára valamennyi tagozaton és évfolyamon, minden tartárgy esetében kötelezően elsajátítandó tantárgyi tematikát ír elő. A tanév hátra lévő részében a szaktanárok ezt az egységes követelményrendszert használják az oktatásban.
 
III. A MOODLE OKTATÁSTÁMOGATÓ PROGRAM

A MOODLE egy professzionális oktatástámogató program, amely elsősorban interaktív kiscsoportos oktatásra (felzárkóztatás, fakultáció, emelt szintű érettségi előkészítő) használható. Ezt a rendszert tanáraink önkéntes alapon használhatják, amennyiben élni kívánnak a program kínálta lehetőségekkel.
A MOODLE rendszer alkalmazásáról, a használat módjáról a szaktanárok adnak tájékoztatást az érintett osztályoknak, csoportoknak.
 
IV. EGYÉB OKTATÁSTÁMOGATÓ PROGRAMOK

Tanítóink, tanáraink felkészültségük és tájékozottságuk függvényében, saját választásuk szerint használhatnak egyéb online felületeket a tanítás-tanulás támogatására, megkönnyítésére.

Honlapunkon tájékoztatókat fogunk közzétenni.

Közösségi csatornáinkon (Facebook, YouTube) videótartalmakat szeretnénk megosztani tanáraink előadásában.

Az ATV Spirit-től lehetőséget kaptunk tanórák, előadások közvetítésére szeretnénk élni a lehetőséggel.

Tantestületünk törekszik arra, hogy az online küldött tanulnivalók feldolgozása, a feladatok elvégzése legfeljebb csak annyi idejét vegye igénybe tanulóinknak, amennyit a normál oktatási rendszer órarendje megkövetelt.

A valós időben zajló (real-time) órákat ehhez az órarendhez igazítjuk azért, hogy egy osztály/csoport különböző tantárgyú foglalkozásai időben ne ütközzenek egymással.

Végezetül szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy a távoktatási rendszerünk központi eleme az iskola elektronikus naplója, ezért kérjük, amennyiben Önök vagy gyermekeik az e-Naplóhoz való hozzáférést (felhasználó név, jelszó) elfelejtették vagy elveszítették, jelezzék ezt az alábbi email címeken: bpg@bpg.hu; továbbá acsuka@bpg.hu (Újszász utca) vagy ovass@bpg.hu (Száva utca).

Budapest, 2020. március 17.

A mielőbbi viszontlátásban bízva, jó egészséget és áldott napokat kívánok:

                                                                                                                                         Horváth András
                                                                                                                                              igazgató
Publikálta: Turóczi Gábor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium