BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A középfokú szóbeli érettségi vizsgák időpontjai
2014.06.11.
Az érettségi szóbeli vizsgák időpontjai

12. B Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2014. június 16. 730   

12. F Vizsgabizottság
-  kezdő napja: 2014. június 16. 730   

13. AB Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2014. június 23. 730   

12. C Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2014. június 24. 730   
 
Előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak az osztályfőnökök adnak tájékoztatást, hogy melyik vizsgabizottságba lett beosztva!

Megjelenés a szóbeli vizsgán
A szóbeli vizsgák kezdő napján, a fent megadott időpontban mindenkinek meg kell jelenni, az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben.
Az Elnök nyitja meg a szóbeli érettségi vizsgát és ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat és hirdeti ki a tanulók végleges vizsgabeosztását.
Itt hívjuk fel a vizsgázók figyelmét, hogy a vizsgabeosztás nem követi a csoport betűrend szerinti névsorát. A kellemetlen meglepetések elkerülése végett kérünk mindenkit, hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és készüljön úgy, hogy az első vizsganapon is sorra kerülhet.
Az utolsó nap, az Elnök eredményhirdető értekezletet tart és ekkor adja át az érettségi bizonyítványokat, törzslapkivonatokat az eredményes vizsgákról. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező. Az előrehozott érettségi vizsga eredményéről kiállított törzslapkivonatokat meg kell őrizni és a következő érettségi vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz kell mellékelni!

A szóbeli vizsga időtartama
A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 
Jó felkészülést, és sok sikert kívánunk!
Publikálta: Tornóczi Valéria
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium