BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A középfokú szóbeli érettségi vizsgák időpontjai
2012.06.14.
Az érettségi szóbeli vizsgák időpontjai

Vizsgabizottság neve Középfokú szóbeli vizsgák időpontjai
Kezdő nap Befejező nap
12. B vizsgabizottság 2012.06.19.      1145 2012.06.22.
13. A vizsgabizottság 2012.06.19.         745 2012.06.21.
13. B vizsgabizottság 2012.06.18.        745 2012.06.20.
12. F vizsgabizottság 2012.06.20.      1245 2012.06.22.
Vizsgabizottságokhoz hozzárendelt érettségizők száma összesen: 181 fő
Megjelenés a szóbeli vizsgán
A szóbeli vizsgák kezdő napján, a fent megadott időpontban mindenkinek meg kell jelenni, az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben.
Az Elnök nyitja meg a szóbeli érettségi vizsgát és ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat és hirdeti ki a tanulók végleges vizsgabeosztását.
Itt hívjuk fel a vizsgázók figyelmét, hogy a vizsgabeosztás nem követi a csoport betűrend szerinti névsorát. A kellemetlen meglepetések elkerülése végett kérünk mindenkit, hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és készüljön úgy, hogy az első vizsganapon is sorra kerülhet.
Az utolsó nap, az Elnök eredményhirdető értekezletet tart és ekkor adja át az érettségi bizonyítványokat, törzslapkivonatokat az eredményes vizsgákról. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező.

A szóbeli vizsga időtartama
A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 
 
Jó felkészülést, és sok sikert kívánunk!

Publikálta: Tornóczi Valéria
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium