BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Tanévnyitó 2015/16
2015.10.06.
Dr. Grüll Tibor igazgató-helyettes tanévnyitó beszédében a keresztény identitás és az iskola kapcsolatáról beszélt. A tanévnyitó ünnepség végén dr. Mészáros István László lelkész vágta át a nemzeti színű szalagot a gimnázium új főbejárati épületrészének kapujában. Köszönjük az iskola támogatóinak, hogy hozzájárultak a gimnázium gyarapodásához. A mellékletben fotókat láthatnak az épületrész birtokba vételéről és Grüll Tibor beszédének egy részletét közöljük.
Tisztelt lelkész urak, kedves kollégák, szülők és diákok!
 
Minden ember életében ‒ akár tudomást vesz róla, akár nem ‒ vannak olyan eszmék, dolgok, személyek, akikkel vagy amikkel azonosul. Némelyek mozisztárokhoz, mások sikeres sportolók­hoz, megint mások ismert közéleti szereplőkhöz akarnak hasonlítani, vagy egyenesen olyanokká válni, mint ők. Az önmagunk kilétéről, azonosságáról vallott elképzelést  idegen szóval identitásnak nevezzük. Ennek természe­tesen részét képezi a család, az iskolai haverok és tanárok is, hiszen ők mindannyian hatnak ránk. De ugyanúgy mély benyomást gyakorolnak ránk a facebookon belájkolt kedvenceink, vagy a tévében bámult műsorok. Mindezek beépülnek identitásunkba. Létezik azonban egy alaptörvény, amit feltétlenül ismernünk kell, és ami alól sajnos nincs kivétel. Minél több züllött, erkölcsileg bukott, vagy mini­mum „kétes” alakot engedünk identitásunk részévé válni azzal, hogy felnézünk rájuk, minden lé­pésüket követjük, minden számukat meghallgatjuk, és képeikkel kitapétázzuk a hálószobánk falát ‒ annál biztosabb, hogy mi is értékvesztett emberekké válunk, mitöbb, saját identitá­sunkban bizonytalanok, képességeinkben kételkedők, ön­magunkkal kapcsolatban frusztráltak le­szünk, és egyre távolabb kerülünk a bibliai normáktól.
Pedig az egyháznak és a világnak ma leginkább elkötelezett, erős identitástudattal rendelkező keresz­tény fiatalokra van szüksége. A jövőt csak ez mentheti meg. A keresztény identitás egyedüli alapja Jézus Krisztus ‒ a kereszténység maga Jézus életével, halálával és feltámadásával történő azonosulást jelenti. Ennek az identitásnak kialakításhoz, fenntartásához és megerősítéséhez leg­inkább az Egyház tud hozzájárulni az igehirdetés szolgálata által, de az iskola is sokat tud hozzáadni ehhez. Egy keresztény iskolában ‒ mint amilyen a Bornemisza Péter Gimnázium is ‒ először is  biztosítják az Igé­hez való szabad hozzáférést, és nemcsak a bibliaórákon. Ez persze nem azt jelenti, hogy a biológia tankönyv helyett is Bibliát olvasunk, de azt jelenti, hogy a Bibliá­val kapcsolatos kérdéseinket a bioló­giaórán is feltehetjük, és jó eséllyel választ is fogunk rájuk kapni. A diákok keresztény identitásának megerősítésében jelentős szerepet játszik még a taná­rok érték- és normaközössége, ami azt jelenti, hogy va­lamennyien ugyanannak a normarendszernek: az Igének igyekszünk alávetni magunkat, és ugyanazokat tartjuk értékeknek: az erkölcsi-szellemi tisztaságot, az istenfélelmet, a kiválóságot, a tiszteletet és alázatot ‒ hogy csak néhány fontosabbat említsek. Iskolánkban ezen felül olyan megszűrt tananyagot adunk diákjaink kezébe, amelyből legjobb tudásunk szerint kivesszük az erkölcsileg és szellemileg káros tartalmakat.
Az erős keresztény identitás kialakítása természetesen nem megy egyik napról a másikra, és főleg nem történik meg automatikusan. A kipróbáltsághoz tudatosan vállalt életmód, és mindennapokban meg­hozott ‒ sokszor aprónak tűnő ‒ döntések, választások is kellenek. Ilyenkor tanuljuk meg a jó és rossz közötti választást. Persze annak megítélését, hogy mi a jó és a rossz, nem a haverokra és a médiára kell bíznunk, hanem az Igére. Szükség esetén segítséget is kérhetünk ehhez az Egyház szolgálóitól vagy a környezetünkben lévő kipróbált keresztényektől. Az erős keresztény identitással rendelkező ember nem fél alávetni magát pozitív külső kényszereknek. Iskolai példával élve: nem azért tartja be a Házirendet, mert fél a beírástól, hanem mert belátja, hogy az önmaga és az egész közösség érdekeit szolgálja. És megfordítva: csak abban az esetben szegi meg a Házirend szabályait, ha az önmaga és az egész közösség érdekeit szolgálja. (Egy egyszerű példával élve: az órán nem kiabálja be minden perc­ben, ami eszébe jut, mert akkor ő sem tud figyelni és a többieket is zavarja a tanári magyarázat meg­értésében; de ha kipillantva látja, hogy tűz van a szertárban, gondolkodás nélkül kiabálni kezd, és belefojtja a szót a tanárba.) Végül még egy fontos dolog kell identitásunk megerősítéséhez: a jövő­ről való tiszta és világos kép. Természetesen itt nem a sci-fi filmek zavaros ideológiákból összekoty­vasztott jövőképére gondolok, hanem a Biblia próféciáira. János apostol ezekkel a szavakkal inti és vigasztalja a keresztényeket: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilván­valóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja ön­magát, amiképpen Ő is tiszta” (1Ján 3:2-3).
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium