BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák időpontjai
2016.05.06.
A középszintű érettségi írásbeli vizsgák időpontjáról szóló táblázattal és a középszintű szóbeli vizsgákkal kapcsolatos hasznos információkkal szeretnénk segíteni a 2016 tavaszi érettségi vizsgaidőszakban érettségizők munkáját
                                              A középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja
 
magyar mint idegen nyelv 2016. május 02. hétfő 08 óra  
magyar nyelv és irodalom 2016. május 02. hétfő 08 óra  
matematika 2016. május 03. kedd 08 óra  
történelem 2016. május 04. szerda 08 óra  
angol nyelv 2016. május 05. csütörtök 08 óra  
német nyelv 2016. május 06. péntek 08 óra  
   
biológia 2016. május 11. szerda 08 óra  
informatika 2016. május 12. csütörtök 08 óra  
ének-zene 2016. május 12. csütörtök 14 óra  
kémia 2016. május 13. péntek 08 óra
földrajz 2016. május 13. péntek 14 óra  
   
fizika 2016. május 17. kedd 08 óra  
rajz és vizuális kultúra 2016. május 17. kedd 14 óra  
spanyol nyelv 2016. május 20. péntek 08 óra  
   
mozgóképkultúra és médiaismeret 2016. május 23. hétfő 14 óra  

                                                                  

Az  szóbeli érettségi vizsgák időpontjai
 
12. B Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2016. június 20. 730   

12. F Vizsgabizottság
-  kezdő napja: 2016. június 15. 730   

12. C Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2016. június 20. 730   
 
13. A Vizsgabizottság
- kezdő napja: 2016. június 15. 730   

Előrehozott érettségi vizsga
Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak az osztályfőnökök adnak tájékoztatást arról, hogy melyik vizsgabizottságba lettek beosztva.

Megjelenés a szóbeli vizsgán
A szóbeli vizsgák kezdő napján, a fent megadott időpontban mindenkinek meg kell jelennie, az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben.

Az Elnök nyitja meg a szóbeli érettségi vizsgát és ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos határozatokat és kihirdeti a tanulók végleges vizsgabeosztását.

Itt hívjuk fel a vizsgázók figyelmét arra, hogy a vizsgabeosztás nem követi a csoport betűrend szerinti névsorát. A kellemetlen meglepetések elkerülése végett kérünk mindenkit, hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és készüljön úgy, hogy az első vizsganapon már sorra is kerülhet.

Az utolsó vizsganapon az Elnök eredményhirdető értekezletet tart és ekkor adja át az eredményes vizsgákról kiállított érettségi bizonyítványokat, tanúsítványokat illetve törzslapkivonatokat. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden érettségiző diák ünneplő ruhában való megjelenése kötelező.

Az előrehozott érettségi vizsga eredményéről kiállított törzslapkivonatokat meg kell őrizni és a következő érettségi vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz kell majd mellékelni.

A középszintű szóbeli vizsga időtartama
A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.

 
Az érettségi vizsgákra való jó felkészülést és a vizsgákhoz sok sikert kívánunk!
Publikálta: Füzi Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium