BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
„BPG hangjai”
2014.10.18.
Intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetségprogram keretében az NTP-AMI-13 „A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészeti intézmények támogatása” pályázati kiírás keretében 600.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat címe: „BPG hangjai”
A pályázat azonosítószáma: NTP-AMI-13-0059
A pályázat során egyéni hangszeres foglakozások keretében három zongorista, négy hegedűs, és egy furulyás diákkal foglalkoztak tanáraink a 2013/2014. tanév második féléve során 60 órában, továbbá egy hat fős kamarazenei és egy nyolc fős kamarazenekari csoport tehetséggondozása is folyt 60 órában.  Az egyéni tehetséggondozás célja a versenyeken való sikeres részvétel, diákjaink önálló produktumainak a bemutatása volt. Részt vettek tehetséges zongoristáink valamint a hat fős kamarazenei és egy nyolc fős kamara zenekari csoportunk a nyíregyházi Bethlen Művészeti Fesztiválon. Egyik hegedűs növendékünk 2014. áprilisában elindult a Zathureczky emlékversenyen.
2014. április 3-án jubileumi hangversenyt adtak növendékeink az MTA Zenetudományi Intézetében, ahol a koncerten szereplők előzetesen egy előadáson is részt vettek, valamint lehetőségük volt meghallgatni fiatal tehetségeket, verseny győztes ifjú zenészeit.
A projekt során a tehetséggondozás tárgyi feltételeinek javítását célul tűztük ki.  A tárgyi feltételek fejlesztése kapcsán a kamarazenei csoport részére vásároltunk kis értékű tárgyi eszközöket (kottaállvány), amelyek hozzájárulnak a tehetséges fiatalok produktumainak színvonalas bemutatásához.
A tehetséggondozási programba bevont tanulóink: zongora – három fő, hegedű – négy fő, furulya – egy fő. Kamarazene – hat fő, kamarazenekar – nyolc fő. A tanulók 75%-a nagycsaládban él, többen közülük rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesülnek. Számukra különösen nagy kiugrási lehetőséget nyújtott a sikeres zenetudományi képzésben való részvétel, a koncerteken való szereplés, a Zenetudományi Intézet munkatársaival való találkozás, kapcsolatfelvétel.
Publikálta: Tornóczi Valéria
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium