BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
A vallásszabadság kérdése a Kádár-korszak Magyarországán
2011.02.08.
A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola A VALLÁSSZABADSÁG KÉRDÉSE A KÁDÁR-KORSZAK MAGYARORSZÁGÁN - A Bornemisza Péter Gimnázium pályázata című projketje támogatást nyert a TÁMOP – 3.2.9/B-08/1 Audiovizuális emlékgyűjtés pályázaton. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Új Magyarország Fejlesztési Terv

A TÁMOP – 3.2.9/B-08/1 konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése, azon belül a középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagítása:
- A középiskolai diákok felkészítése a 3.2.9/A kiemelt projekt keretében kifejlesztett audiovizuális forrásgyűjtés technikájának használatára, audiovizuális források elkészítése.
- Az elkészült audiovizuális források oktatási segédanyagként való felhasználása a középiskolai történelemoktatásban.

Szakmai célkitűzése:
 
A hazai középiskolai történelem-oktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – a közvéleményt sok tekintetben megosztó – témaköre. Ezen állapot változtatása indokolt, hiszen a diákok állampolgári és szociális kompetenciái, társadalmi tudatossága a jelenkor eseménytörténetének anyagára alapozva, az annak feltárásába való aktív bekapcsolódás (közvetlen tapasztalás, személyesség) lehetőségét is megteremtve, nagyságrendekkel jobban fejleszthetők. A közelmúlt történeti eseményeinek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai módszerek és informatikai eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos és új típusú dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig képes megszólítani a középiskolás korosztályt.
 
A projekt megvalósításában hat pedagógus és huszonnégy diák vesz részt.

Kapcsolódó hivatkozások:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Új Magyarország Fejlesztési Terv
Wekerle Sándor Alapkezelő - közreműködő szervezet
Táblaavatás
NFÜ pályázat táblaavatója Bornemisza Péter Gimnázium 2011. január 21
Csatolt fájlok:
Publikálta: Adminisztrátor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium