BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
BPG ZENEI tehetséggondozó tábor
2011.02.01.
Az Oktatásért Közalapítvány támogatásával 2010 nyarán zenei tehetséggondozó tábort szervezett intézményünk. Kóspallagon a Kisinóci turistaház látta vendégül a zenei tehetséggondozó tábor 25 diák és 5 felnőtt résztvevőjét
A táborban való részvétel elsődleges kritériuma a kiemelkedő hangszeres tudás, jó tanulmányi előmenetel, családi támogatottság, nyitottság, megfelelő közösségi szellem, alkalmazkodó, beilleszkedő képesség volt. Ezeken felül a kiválasztásban előtérbe kerültek azok a jó és kiemelkedő képességű tanulók, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos környezetben élnek. A pályázat célja ezeknek a gyerekeknek olyan szakmai fejlődés biztosítása, amit a család anyagi helyzete nem enged meg.

Mivel a tehetséggondozást komplex feladatként kezeljük, munkánk során olyan elveket alkalmazunk, amelyek a gyerekek egész személyiségére építő hatással vannak. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségeit. A harmonikus személyiségfejlesztés érdekében megteremtjük az alkotó pedagógiai „klímát”. Jellemzői: minőségre irányuló igényesség, szakmai tudás, elhivatottság, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, emberi méltóság tiszteletben tartása, testi-lelki-szellemi egészség gondozása, pozitív környezeti hatások, az egyéni képességek, tehetség szerinti önmegvalósítás koordinálása.

A tábor megvalósításában résztvevő pedagógusok: Horvátné Szabó Beáta, Kálmán Andrea, Oromszegi Bence, Pánczél Tamás, Takács Krisztina, Bánfi Judit.
Publikálta: Róth Zsófia
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium