BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
BPG ZENEI tehetséggondozó tábor
2011.02.01.
Az Oktatásért Közalapítvány támogatásával 2010 nyarán zenei tehetséggondozó tábort szervezett intézményünk. Kóspallagon a Kisinóci turistaház látta vendégül a zenei tehetséggondozó tábor 25 diák és 5 felnőtt résztvevőjét
A táborban való részvétel elsődleges kritériuma a kiemelkedő hangszeres tudás, jó tanulmányi előmenetel, családi támogatottság, nyitottság, megfelelő közösségi szellem, alkalmazkodó, beilleszkedő képesség volt. Ezeken felül a kiválasztásban előtérbe kerültek azok a jó és kiemelkedő képességű tanulók, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos környezetben élnek. A pályázat célja ezeknek a gyerekeknek olyan szakmai fejlődés biztosítása, amit a család anyagi helyzete nem enged meg.

Mivel a tehetséggondozást komplex feladatként kezeljük, munkánk során olyan elveket alkalmazunk, amelyek a gyerekek egész személyiségére építő hatással vannak. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségeit. A harmonikus személyiségfejlesztés érdekében megteremtjük az alkotó pedagógiai „klímát”. Jellemzői: minőségre irányuló igényesség, szakmai tudás, elhivatottság, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, emberi méltóság tiszteletben tartása, testi-lelki-szellemi egészség gondozása, pozitív környezeti hatások, az egyéni képességek, tehetség szerinti önmegvalósítás koordinálása.

A tábor megvalósításában résztvevő pedagógusok: Horvátné Szabó Beáta, Kálmán Andrea, Oromszegi Bence, Pánczél Tamás, Takács Krisztina, Bánfi Judit.
Publikálta: Róth Zsófia
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium