BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Pályázat 4-11. évfolyamos XVI. kerületi diákok számára
2011.06.23.
A XVI. kerület önkormányzata a következő pályázati felhívást tette közzé: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2011/2012. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.
Pályázati feltételek
 
Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező
-    minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló
a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban,
illetve
-    minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló
a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.
 
Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tanévében, és az azt megelőző tanévben:
a)    nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
b)    országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
c)    fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy
d)    bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.
 
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)
-       hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
-       halmozottan hátrányos helyzetű;
-       védelembe vettek;
-       átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
-       szülője egyedül nevel;
-       nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).
-        
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a Művelődési Ügyosztály 224. sz. szobájában ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Önkormányzat www.budapest16.hu honlapjáról.
A pályázatot a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügyosztályára 2011. június 30-ig kell benyújtani.
 
A pályázathoz csatolni kell:
a)    önéletrajzot,
b)    a tanuló két utolsó tanév végi bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,
c)    a tanuló két utolsó évi versenyeken elért eredményeinek igazolására szolgáló másolatokat.
d)    a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).
Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.
 
Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad el.
A beérkezett pályázatokat 2011. szeptember 30-ig bírálja el az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság.
 
A támogatás 2011. szeptember 1 - től 2012. június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően október hónapban kezdődik visszamenőlegesen a szeptemberi támogatás együttes folyósításával, a további hónapokban a támogatás folyósítása havonta egyenlő részletben történik.
 
 
 

Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium