BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Az Apáczai kiadó pályázata tanítóknak
2011.11.15.
ORSZÁGOS APÁCZAI TANÍTÁSI VERSENY Az Apáczai Kiadó alapvető feladatának érzi, hogy a tanítók és a végzős tanítójelöltek módszertani kultúráját tudatosan ápolja és fejlessze. Ezért Országos Apáczai Tanítási Versenyt hirdetünk: 1. végzős tanítóképzős hallgatóknak, 2. gyakorló tanítók számára. A tanítási versenyt magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakból rendezzük meg.
A verseny fordulói
 
1.        forduló
Mit várunk a pályázótól?
 
Apáczais kiadványból készült, 6-8 oldalas tanítási tervezetet, 2 példányban, mellékletekkel.
A tervezetet bemutató tanóra felvételét DVD-re kiírva 2 példányban. Kérjük, hogy a pályázat 2011. november 18-áig érkezzen be az Apáczai Kiadó címére (Apáczai Kiadó Kft. 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.)!
 
Egy versenyző csak egy tantárgyból nevezhet be a versenyre.
 
A főiskolai hallgatóknak egy jeligét kell választaniuk, ezt a jeligét szíveskedjenek feltüntetni pályázatuk minden oldalán. A pályázó (hallgató és gyakorló pedagógus) szíveskedjen zárt borítékban a következő adatokat a pályázathoz csatolni: név, intézmény (munkahely) neve, az intézmény (munkahely) pontos címe, a versenyző levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe. A hallgatók szíveskedjenek a szakvezetőjük (felkészítőjük) nevét, munkahelyét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét is feltüntetni!
 
A borítékra írják rá: OATV 2011/2012.
Az első forduló eredményéről a versenyzők postacímükre kapnak értesítést 2012. január 30-áig.
 
2.        forduló
Országos döntő:a tanítóképző főiskolák mellett működő bázisiskoláinkban, március, április hónapban. Az országos verseny zsűrijében részt vesznek az Apáczai Kiadó szerzői, az Apáczai Kiadó szakreferensei, a tanítóképző főiskola főigazgatója, tanszékvezetője (tantárgypedagógusa), gyakorló szakvezető tanítók, tanárok.
Díjazás:Az I. fordulóban a tovább nem jutó pályázatok (tanítási tervezetek) szerzői 10 000 Ft értékű apáczais szemléltetőeszközt és/vagy könyvcsomagot nyernek.
 
 
A verseny díjazása tantárgyanként:
1. díj 100 000 Ft 91%-tól 100% teljesítményig;
2. díj 90 000 Ft 81%-tól 90% teljesítményig;
3. díj 80 000 Ft 71%-tól 80% teljesítményig;
4. díj 60 000 Ft 61%-tól 70% teljesítményig;
5. díj 50 000 Ft 51%-tól 60% teljesítményig.
 
A hallgatói versenyben a díj 60%-a a hallgatót, 40%-a a szakvezetőt illeti meg. A közlésre érdemes óratervezeteket közöljük a Tanítás-Tanulás című módszertani folyóiratunkban, amelyért 10 000 Ft közlési díjat fizetünk.
Eredményhirdetés:2012. április 10., Budapest (Apáczai Kiadó Budapesti Központja)
 
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium