BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Az Apáczai kiadó pályázata tanítóknak
2011.11.15.
ORSZÁGOS APÁCZAI TANÍTÁSI VERSENY Az Apáczai Kiadó alapvető feladatának érzi, hogy a tanítók és a végzős tanítójelöltek módszertani kultúráját tudatosan ápolja és fejlessze. Ezért Országos Apáczai Tanítási Versenyt hirdetünk: 1. végzős tanítóképzős hallgatóknak, 2. gyakorló tanítók számára. A tanítási versenyt magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakból rendezzük meg.
A verseny fordulói
 
1.        forduló
Mit várunk a pályázótól?
 
Apáczais kiadványból készült, 6-8 oldalas tanítási tervezetet, 2 példányban, mellékletekkel.
A tervezetet bemutató tanóra felvételét DVD-re kiírva 2 példányban. Kérjük, hogy a pályázat 2011. november 18-áig érkezzen be az Apáczai Kiadó címére (Apáczai Kiadó Kft. 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.)!
 
Egy versenyző csak egy tantárgyból nevezhet be a versenyre.
 
A főiskolai hallgatóknak egy jeligét kell választaniuk, ezt a jeligét szíveskedjenek feltüntetni pályázatuk minden oldalán. A pályázó (hallgató és gyakorló pedagógus) szíveskedjen zárt borítékban a következő adatokat a pályázathoz csatolni: név, intézmény (munkahely) neve, az intézmény (munkahely) pontos címe, a versenyző levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe. A hallgatók szíveskedjenek a szakvezetőjük (felkészítőjük) nevét, munkahelyét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét is feltüntetni!
 
A borítékra írják rá: OATV 2011/2012.
Az első forduló eredményéről a versenyzők postacímükre kapnak értesítést 2012. január 30-áig.
 
2.        forduló
Országos döntő:a tanítóképző főiskolák mellett működő bázisiskoláinkban, március, április hónapban. Az országos verseny zsűrijében részt vesznek az Apáczai Kiadó szerzői, az Apáczai Kiadó szakreferensei, a tanítóképző főiskola főigazgatója, tanszékvezetője (tantárgypedagógusa), gyakorló szakvezető tanítók, tanárok.
Díjazás:Az I. fordulóban a tovább nem jutó pályázatok (tanítási tervezetek) szerzői 10 000 Ft értékű apáczais szemléltetőeszközt és/vagy könyvcsomagot nyernek.
 
 
A verseny díjazása tantárgyanként:
1. díj 100 000 Ft 91%-tól 100% teljesítményig;
2. díj 90 000 Ft 81%-tól 90% teljesítményig;
3. díj 80 000 Ft 71%-tól 80% teljesítményig;
4. díj 60 000 Ft 61%-tól 70% teljesítményig;
5. díj 50 000 Ft 51%-tól 60% teljesítményig.
 
A hallgatói versenyben a díj 60%-a a hallgatót, 40%-a a szakvezetőt illeti meg. A közlésre érdemes óratervezeteket közöljük a Tanítás-Tanulás című módszertani folyóiratunkban, amelyért 10 000 Ft közlési díjat fizetünk.
Eredményhirdetés:2012. április 10., Budapest (Apáczai Kiadó Budapesti Központja)
 
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium