BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
A keresztény oktatás feladata és küldetése (Cristian education its mandate and mission)
2011.10.21.
Miben különbözik a világi és a keresztény oktatás?
Erről szól a Cristian education its mandate and mission  című, nagyon érdekes könyv, melyet többen írtak,  és Ronald A. Horton szerkesztette egybe.  A könyv a Bob Jones egyetem vezetősége kérésére született meg. Célja, hogy segítse a keresztény oktatás jó működését az óvodától az egyetemig.

Részletek a könyvből.

A világi és a keresztény oktatás premisszái közötti különbség

A világi és keresztény oktatás radikálisan különböznek egymástól, mivel teljesen más premisszákra épülnek.

A világi oktatás azon a feltevésen alapszik, hogy az ember jónak születik, és ha a környezet megfelelő a növekedéséhez, akkor jó is marad. Az oktatás célja ezért az, hogy lehetővé tegye, hogy a gyerekekben levő természet, ösztönzések szabadon kibontakozhassanak. A tanárok feladata ebben, hogy segítsék a gyereket, hogy felfedezze és kibontakoztassa magát. A tanár nem irányít vagy parancsol, hanem segít. Az iskolának a jó környezetet kell biztosítania, de nem feladata, hogy saját hitére, világnézetére, hozzáállására a oktassa a fiatalokat.

Persze a világnézeti és az erkölcsi semlegesség általában csak látszat a világi iskolákban. Valójában sokan a világi oktatásban dolgozók közül nagyon is tudják, mit akarnak, és ezt nagy erővel közvetítik a fiataloknak. Egyáltalán nem semlegesek világnézeti és erkölcsi területen.

A kersztény oktatás arra a premisszára épül, hogy a Biblia Isten által kinyilatkoztatott mű, amely olyan igazságokat tartalmaz, amire egy keresztény oktatási modellt fel lehet építeni.

A Bibliában sok nevelési példa és pedagógiai módszer található, ami mintául szolgálhat a keresztény tanároknak.
Alapvető álllítása a Bibliának, hogy az embert Isten saját képére alkotta, sőt az ember az egyedüli teremtett lény, akit Isten saját képére teremtett. Az ember olyan teremtmény, aki eredetileg  képes visszatükrözni Istent erkölcsi, intellektuális, érzelmi, szociális képességeiben, ízlésében.  Az ember nem evolució által jött létre.

A másik fontos premissza, hogy Ádám bukása óta az ember nem jó, hanem bűnös természettel születik. A gonosz természetet Ádámtól öröklik az emberek, ezért minden embernek szüksége van Megváltóra.

A következő fontos alapja a keresztény oktatásnak, hogy Isten lehetővé tette azt, hogy az ember istenképűsége helyreálljon Jézus Krisztus által. Ez a helyreállítás nem az emberben levő belső érték felfedezése által lehet, hanem úgy, hogy az ember Jézus Krisztus által újjászületik és új természetet kap.

Család, Egyház, iskola

A Biblia szerint a gyerekek neveléséért két intézmény felel, a család és az Egyház.

A keresztény családok ill. gyülekezetet dönthetnek úgy, hogy keresztény iskolát alapítanak. Ennek a döntésnek oka hitbeli meggyőződés. A keresztény iskola munkája a keresztény családok és gyülekezet  kiterjesztése.

A keresztény iskoláknak bizonyos szabadságuknak kell lennie, államilag nem kényszerithetik rá nem keresztény világnézetre, tananyagokra.

Mi a keresztény oktatás célja?

1.       Isten ismeretére nevelni a fiatalokat. Fontos,  hogy a diákok megismerjék a Bibliát, de emellett személyes találkozásuk is legyen Istennel. Higyjenek Jézus Krisztusban, mint Megváltóban, megtérjenek Istenhez.
2.       Másik célja, hogy Isten képére nevelje a fiatalokat, hogy olyan természetük, tulajdonságaik legyenek, mint Istennek.
3.       Harmadik cél, hogy a fiatalok Isten követői legyenek, olyan cselekedeteket tegyenek, amiket Isten is tesz, pl.  fontos cél megtanítani őket a szolgálatra.

A tanár szerepe a keresztény oktatásban

A tanár szerepe  alapvető, a gyerekeknek szüksége van arra, hogy valóságos példákat lássanak. Mivel az oktatás célja nem csupán információk átadása, hanem erkölcsi, szellemi értékekre való nevelés, ezenkívül jellemfejlesztés, ezek közvetítésére csak személyek képessek. A tanároknak ezért szellemi, érzelmi és szociális szempontból érett személyeknek kell lenniük. Bibliai mérce alapján bölcsnek kell lenniük, buzgóknak kell lenniük abban, hogy ezt a bölcsességet közvetítsék a diákoknak. Személyük és munkájuk által Isten természetéről és munkájáról példát kell mutatniuk.  

Ezenkívül a jó keresztény tanároknak szakmailag jól felkészültnek, szorgalmasnak kell lenniük, akik idővel növelik, gazdagítják tudásukat és képességeiket.

Fegyelmezés

A kivülről kényszerített fegyelmezés nem akadálya az önfegyelem kialakulásának, mint sokan goldolják. Éppen az ellenkezője az igaz. Ha az ember megtanulja, hogy magatartását szabályokhoz kell igazítania, idővel képes lesz, hogy külső kényszerek nélkül is szabályok szerint éljen. Ha a megkövetelt szabályok bibliai elveken alapulnak, azok a diákok akik ezeket elsajátitják, egész életükben hasznot fognak ezekből húzni.  Tehát a külső kontroll megelőzi a belső kontroll kialakulását.

Búrában nevelés?

A világi oktatás sokszor azzal vádolja a keresztényt, hogy ott üvegházban nevelik a tanulókat. Valójában ez egy nagyszerű hasonlat. A tanulók, mint a növények valóban bizonyos korban egy bizonyos mértékig elkülönített környezetben nevelkednek. De nem fognak egész életükben ebben tartózkodni. Azonban ez a környezet lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban fejlődjenek, és ellenállóbbá válljanak, mint kortársaik. Az üvegházat kedvelik a kertészek, mivel szebb, erősebb és több gyümölcsöt hozó növényeket lehet ott termeszteni.

A keresztény oktatásban a növekedésüket gátló tényezők kiküszöbölése nem azt jelenti, hogy nem ismerhetik meg a környezetüket. A tanároknak segíteni kell abban, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, milyen világban élnek kultúrális, szellemi, erkölcsi és vallási szempontból is. A Biblia nagyon is alkalmas, hogy segítsen abban, hogy megértsék a fiatalok a környezetüket.

A könyv további részeiben azzal foglalkozik, hogy a különböző tudományágakat ( angol, történelem, matematika, természettudományok, testnevelés, művészetek, gazdaság ) hogyan lehet bibliai világnézetre alapozva tanítani.
 
Publikálta: Csaba Zsolt
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium