BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Sir Walter Scott: Waverley (részlet)
2010.11.15.
A neveltetés
Hősünk, Edward Waverley neveltetése valamelyest rendszertelen volt. Tanára már öreg volt és megbocsátó, és annyira megcsappant a tekintélye, hogy az ifjúnak jobbára elnézték, hogy a maga kedve szerint haladjon a tanulmányaiban, azt tanuljon, ami jólesik, és akkor, amikor neki tetszik.

Edward Waverley felfogása oly szokatlanul gyors volt, hogy jószerével ösztönös megsejtésnek tetszett inkább, és oktatójának az okozta a legnagyobb gondot, miként fékezze, nehogy sekélyes, felületes és tökéletlen maradjon tudása. Meg kellett küzdenie továbbá növendékének azzal a hajlamával is, amely oly gyakran velejárója az élénk képzelőerőnek és a ragyogó tehetségnek-azzal a lustasággal, amelyből az ilyen diákot csakis valamely kedvére való tárgy ösztönzése zökkentheti ki, de amely, amint kíváncsisága kielégül, az első nehézségek leküzdésének öröme kifogy, és a stúdium újdonsága elévül, nyomban tanulmányai elhanyagolására készteti.

Fájdalom, míg ekképpen megengedték neki, hogy csupán a maga örömére olvasgasson, nem látta előre, hogy ezzel örökre eljátssza az alkalmat, hogy szokásává tegye a szorgalmas és lankadatlan tanulást, hogy elsajátítsa azt a mesterséget, miként zabolázhatja meg szellemi erőit, miként irányíthatja és összpontosíthatja őket az elmélyült kutatásra-pedig ez olyan mesterség, ami még a tanulás legelsőbb céljánál, a klasszikusok alapos ismereténél is előbbre való.

Jól tudom, mennyire fontos, hogy megkedveltessük a tanulást az ifjúsággal, ámde olyan kornak, amely a legszárazabb tételekre is burkoltan tancélzatú játékok módszerével tanítja a gyermeket, aligha kell rettegnie a túlságosan komolyan vagy túlságosan szigorúan vett tanulmányok következményeitől.

Anglia történelmét immár egyszerű kártyajátékká zsugorították, a matematika tételeit rejtvényekké és feladványokká, az aritmetika tanításait pediglen, semmi kétség, tökéletesen elsajátítja, aki csupán heti egy vagy két órát a Játékos elmegyakorlatok új kiadásával tölt. Komolyan fontolóra vehetjük, hogy vajon aki ahhoz szokott, hogy szórakozás révén szerezze meg a tudást, nem fogja-e majd elutasítani magától mindazt, ami álcázatlanul tudományként jelenik meg előtte; és hogy aki kártyajátékkal tanulja a történelmet, vajon nem fogja-e majd többre tartani az eszközt a célnál. Fiatal hősünkre is, akinek elnézték, hogy saját hajlamai szerint válassza meg tanulmányait, s aki ebből következőleg csak addig folytatta ezeket, ameddig mulatságát lelte bennük, olyan káros következményekkel járt tanárainak engedékenysége, amelyek még nagyon hosszú ideig kihatottak jellemére, boldogulására és a világban vitt szerepére.
Publikálta: Adminisztrátor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium