BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Az iskolai mobilozásról
2013.02.06.
Az Új Katedra című pedagógiai lap érdekes és közérthető cikket közölt 2012 decemberében az iskolai mobilozás témájáról. Az írás a mobiltelefonálás tagadhatatlan előnyei között megemlíti a kommunikációs készségek fejlődését, a fiatalok közötti közösségszerveződésre gyakorolt pozitív hatását és a technikai eszközök magabiztos használatából adódó önbizalom növelő hatást. A pozitívumok felsorolása után, néhány közelmúltbeli kutatás eredményeit ismertetve, összegzi az iskolai mobilhasználattal kapcsolatos tapasztalatokat. Az iskolai mobilhasználat beazonosítható tendenciái közül a figyelem és a tisztelet csökkenését, illetve hiányát, a kirekesztés erősödését, a függőség kialakulását, továbbá az erőszak erősödését jelöli meg a szerző.
Az írás következetései egybecsengenek a legtöbb pedagógus, iskolaigazgató és nagyon sok mobilhasználó fiatal és felnőtt tapasztalataival.
Több kutatás vizsgálja hogy mennyiben alakítják át ezek az eszközök az emberi agy működését, a felfogó és megismerő képességeket, a munkaintenzitást, a kapcsolatrendszereket és a kommunikációt. Forradalmi változások tanúi és részesei vagyunk. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az iskolai használat és elterjedés tapasztalatai inkább negatívak, ami elsősorban a fent megjelölt tendenciákban érhető tetten. Az iskolákban és a pedagógiai folyamatokban megfigyelt hatások miatt igyekeznek több országban és hazánkban is számos intézményben szabályozni és keretek közé terelni a mobiltelefonálást és egyéb információs-technológiai eszközök használatát.
Iskolánk is évek óta szabályozza a mobiltelefon és egyéb eszközök használatát. Általában korlátozzuk ezeknek az eszközöknek a szerepét az iskolai életben és csak meghatározott, méltányolható célra (szülőkkel való kapcsolattartás és igazolható tanulmányi célok) engedélyezzük. A szabályok mellett azonban tagadthatatlanul kialakultak kijátszó és megengedő magatartásformák is. KIjátszás a használók egy részétől és megengedés a pedagógiai felügyeletet gyakorlók egy részétől. A saját érderkünkben ezen változtanunk kell.
Ezzel a cikkel az a szándékom, hogy új megegyezés létrejöttét sürgessem. Tereljük olyan keretek közé a mobilltelefon és egyéb technológia használatát, amitől élhetőbb lesz az iskola a tanárok és diákok számára egyaránt és tanulmányi, nevelési céljainkat sikeresebben meg tudjuk valósítani.
Beszéljünk a témáról osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken, tantestületi fórumokon. Minden kedves tanítványunk, a szülők és tanártársaim hozzászólását is várom email címemen: ahorvath@bpg.hu.

Horváth András

     
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium