BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Számolás, olvasás, zavar
2011.05.31.
Két könyv azért, hogy ne jöjjünk zavarba, ha szóba kerülnek a különféle "diszek"..."Könyv ismertető:


Az ember mentális képességei között igen fontos helyet foglal el a számolási képesség.
Mindennapi tevékenységeink során szinte minden pillanatban találkozunk számokkal, számokkal kifejezett mennyiségekkel. A számolási képességek gyermekkori elsajátításának zavara vagy a megszerzett számolási ismeretek felnőttkori elvesztése jelentősen és hátrányosan befolyásolja az életvitelt.

A szerző evolúciós szemlélettel kísérli meg a számossággal, számokkal, számolással kapcsolatos fontosabb állatkísérleteket, illetve humán kutatási és vizsgálati eredményeket áttekinteni, s rámutat a számolási képesség és a kognitív funkciók közötti szoros összefüggésekre. Tekintettel arra, hogy a fejlődési diszkalkulia az iskoláskorú gyerekek
5-6%-át érinti, a szerző kiemelt célja az ezzel kapcsolatos ismeretek összegezése, s saját, ez irányú vizsgálatainak bemutatása.

Kiknek íródott a könyv? A szerző az olvasók legszélesebb körének érdeklődését szeretné elnyerni: a számolászavarral küzdő gyermekek szüleiét, a pedagógusokét, a nevelési és a pedagógiai tanácsadók munkatársaiét, a számolással, számolási képességgel vagy annak zavarával foglalkozó tudományos kutatókét.

Dr. Márkus Attila neurológus és pszichiáter, aki a pszichológusképzés keretein belül több évtizede oktatja a neurológiát és a határterületi tudományokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen."
"
II.

A másik:( Kattints a képre! )

Részlet a bevezetésből:

"Alig több mint száz éve foglalkoztatja a különböző tudományterületek művelőit, hogy miként is függ össze az olvasás és az írás az agy funkcióival. Az olvasás és az olvasási zavarok kérdése főként akkor került előtérbe, amikor a 19. század végén a neurológia az olvasás fejlődési és szerzett zavaraival kapcsolatban új felismerésekhez jutott. A pszichológia, a neuropszichológia, az utóbbi évtizedben pedig a kognitív idegtudomány egyre újabb adatokkal járult hozzá az olvasás mechanizmusairól, jellemzőiről való tudásunkhoz. Azt gondolhatnánk, hogy az olvasás egyszerű dolog, de nem így van. Mai tudásunk szerint az agy 18-20 területének összehangolt működése biztosítja, hogy ez az igen összetett készségünk egyáltalán kialakulhat. Sokunknak eszünkbe jutott már a kérdés, hogy miként is alkothatta meg az emberi agy az írást. Ma már nem csupán sejtjük annak okait, hogy miért az ember tud csak beszélni, mégis újra és újra rácsodálkozunk arra a finom szerveződésre, amely ezt az agyban biztosítja. Hogyan lehetséges, hogy a majmokénál alig bonyolultabb aggyal még olvasni is tudunk?
Hogyan lehetséges, hogy többeknek ez nem sikerül, vagy sikerül, de nem okoz örömet? Sokan keressük erre a választ. Mint ahogy arra is, hogy egyébként igencsak okos gyerekek miért tanulnak meg oly nehezen olvasni. A könyv fejezeteiben annak az egy évtizedes kutatómunkának az eredményeit foglaltam össze, amelyek az olvasást és az olvasási zavarokat kísérő agyi folyamatok kutatása során születtek. Bár a könyv jelentős része azzal foglalkozik, hogy mi történik az agyban és az aggyal, amikor olvas, azt is igyekeztem bemutatni, hogy ez miként függ össze a megismerőrendszerrel."
Publikálta: Longauer László
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium