BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Számolás, olvasás, zavar
2011.05.31.
Két könyv azért, hogy ne jöjjünk zavarba, ha szóba kerülnek a különféle "diszek"..."Könyv ismertető:


Az ember mentális képességei között igen fontos helyet foglal el a számolási képesség.
Mindennapi tevékenységeink során szinte minden pillanatban találkozunk számokkal, számokkal kifejezett mennyiségekkel. A számolási képességek gyermekkori elsajátításának zavara vagy a megszerzett számolási ismeretek felnőttkori elvesztése jelentősen és hátrányosan befolyásolja az életvitelt.

A szerző evolúciós szemlélettel kísérli meg a számossággal, számokkal, számolással kapcsolatos fontosabb állatkísérleteket, illetve humán kutatási és vizsgálati eredményeket áttekinteni, s rámutat a számolási képesség és a kognitív funkciók közötti szoros összefüggésekre. Tekintettel arra, hogy a fejlődési diszkalkulia az iskoláskorú gyerekek
5-6%-át érinti, a szerző kiemelt célja az ezzel kapcsolatos ismeretek összegezése, s saját, ez irányú vizsgálatainak bemutatása.

Kiknek íródott a könyv? A szerző az olvasók legszélesebb körének érdeklődését szeretné elnyerni: a számolászavarral küzdő gyermekek szüleiét, a pedagógusokét, a nevelési és a pedagógiai tanácsadók munkatársaiét, a számolással, számolási képességgel vagy annak zavarával foglalkozó tudományos kutatókét.

Dr. Márkus Attila neurológus és pszichiáter, aki a pszichológusképzés keretein belül több évtizede oktatja a neurológiát és a határterületi tudományokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen."
"
II.

A másik:( Kattints a képre! )

Részlet a bevezetésből:

"Alig több mint száz éve foglalkoztatja a különböző tudományterületek művelőit, hogy miként is függ össze az olvasás és az írás az agy funkcióival. Az olvasás és az olvasási zavarok kérdése főként akkor került előtérbe, amikor a 19. század végén a neurológia az olvasás fejlődési és szerzett zavaraival kapcsolatban új felismerésekhez jutott. A pszichológia, a neuropszichológia, az utóbbi évtizedben pedig a kognitív idegtudomány egyre újabb adatokkal járult hozzá az olvasás mechanizmusairól, jellemzőiről való tudásunkhoz. Azt gondolhatnánk, hogy az olvasás egyszerű dolog, de nem így van. Mai tudásunk szerint az agy 18-20 területének összehangolt működése biztosítja, hogy ez az igen összetett készségünk egyáltalán kialakulhat. Sokunknak eszünkbe jutott már a kérdés, hogy miként is alkothatta meg az emberi agy az írást. Ma már nem csupán sejtjük annak okait, hogy miért az ember tud csak beszélni, mégis újra és újra rácsodálkozunk arra a finom szerveződésre, amely ezt az agyban biztosítja. Hogyan lehetséges, hogy a majmokénál alig bonyolultabb aggyal még olvasni is tudunk?
Hogyan lehetséges, hogy többeknek ez nem sikerül, vagy sikerül, de nem okoz örömet? Sokan keressük erre a választ. Mint ahogy arra is, hogy egyébként igencsak okos gyerekek miért tanulnak meg oly nehezen olvasni. A könyv fejezeteiben annak az egy évtizedes kutatómunkának az eredményeit foglaltam össze, amelyek az olvasást és az olvasási zavarokat kísérő agyi folyamatok kutatása során születtek. Bár a könyv jelentős része azzal foglalkozik, hogy mi történik az agyban és az aggyal, amikor olvas, azt is igyekeztem bemutatni, hogy ez miként függ össze a megismerőrendszerrel."
Publikálta: Longauer László
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium