BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Egy rendkívüli küzdelem
2011.11.15.
Kiváló könyv arról, hogy mit jelent az igazi küzdelem.A párviadal arról a küzdelemről szól, amely Hitler és Churchill között zajlik 1940. május 10. és július 31. között -- vagyis attól a naptól fogva, amikor Churchill Nagy-Britannia miniszterelnöke lett, Hitler pedig megkezdte villámháborúját, majd alig hat hét alatt bekebelezte jóformán a teljes kontinentális Európát. Így kezdődött a „párviadal” a két férfi között, akiknek a kezében volt akkor a nyugati civilizáció sorsa. John Lukacs történészprofesszor mindeddig kimerítetlen forrásokra támaszkodva írja le az eseményeket, és ebben a könyvében is felcsillantja kivételesen vonzó elbeszélőtehetségét. Nem éri be a történelmi tények feldolgozásával: alapos és részletes elemzést nyújt mind Churchill, mind Hitler személyiségéről és pszichológiájáról. A könyvet bőséges korabeli fényképanyag egészíti ki; a „Függelék”-ben pedig John Lukacsnak a magyar kiadás számára magyar nyelven írt esszéit közöljük, „Hitler és Magyarország”, illetve „Churchill és Magyarország” címmel.
Publikálta: Longauer László
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium