BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Németh Sándor az Estében
2011.04.12.
„A célunk nem a volt, hogy pártoskodjunk, hanem az, hogy Magyarországon egy olyan átfogó változás jöjjön létre, amitől ez az ország élhető lesz és a gyermekeink, unokáink számára tudunk egy szebb jövőt biztosítani, mint amit mi kaptunk a szüleinktől” – mondta Németh Sándor az MTV 1 Este című műsorában.
MTV Este, 2011. április 6.

Az interjú itt tekinthető meg

Mv.: - Tulajdonképpen csak egy szón múlik, hogy történelmi egyház legyen a Hit Gyülekezete. A jelenlegi tervek szerint ugyanis a nyilvántartáshoz az kell, hogy a szervezet legalább 100 év honosságot, vagy 25 ezres lélekszámot tudjon felmutatni. De a vagy szócska nem biztos. Lehet, hogy és lesz helyette. Így viszont a Hit Gyülekezete a két kritériumból csak az egyiket tudja teljesíteni. Tehát nem kerül be a vallási elit klubba. Az Este vendége Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, jó estét kívánok!

Németh Sándor, vezető lelkész, Hit Gyülekezete: - Köszöntöm a kedves nézőket!

Mv.: - Történelmi egyház lesz a Hit Gyülekezete?

Németh Sándor: - Ahogy a felvezetőben hallottam, valóban még nem dőlt el, hogy és, illetve vagy szerepel. Egyébként nem készült el még a törvénytervezetnek a szövege. Egyeztetések zajlanak, és bízok benne, hogy vagy lesz és akkor így a Hit Gyülekezet bekerül ebbe a kategóriába. Azt sem tudom pontosan, illetve úgy értesültem, még nem döntötték el, hogy történelmi egyház néven fogják-e jelölni az első kategóriába tartozó egyházakat.

Mv.: - Tegnap itt volt Szászfalvi László, egyházügyekért felelős államtitkár, ő azt mondta, hogy a tervezetben egyelőre az szerepel, hogy 100 éves múlt és/vagy 25 ezres tagság.

Németh Sándor: - Igen.

Mv.: - Tehát ez nem dőlt el. De a történelmi egyház az szerepel, ezt kategorikusan így mondta. Ő azt mondta egyébként, hogy azt gondolja, hogy történelmi jelző alatt valami olyasmit kell érteni, hogy a magyar nemzet történelmében és kultúrájában az a bizonyos érintett egyház jelentős befolyással bírt és jelentős hozzájárulást adott. AHit Gyülekezete ön szerint megfelel ennek a kritériumnak? Amit az államtitkár úr mondott?

Németh Sándor: - Szerintem megfelel, attól függ, hogy milyen aspektusból nézzük. Mert természetesen senki nem gondolja komolyan, hogy történelmi emberek léteznek ma Magyarországon, ez az aspektus abból indul ki, hogy az intézmények különböző korúak, tehát igazából a törvény az intézményeket veszi figyelembe, de a gyülekezetek összetétele korukat tekintve hasonló, talán a gyülekezet valóban több fiatalt tud magának mondani, mint más egyházak. De maga a hit, a belső természet, a belső valóságot tükröz, tehát az egyház alapvetően erkölcsi intézmény és a lényege, a szellemi, erkölcsi valóságban van. A Hit Gyülekezete ilyen szempontból nem új dolog, hanem pontosan a legrégebbi fő irányzathoz tagozódott és abból indult ki.

Mv.: - De mikor alakult pontosan a Hit Gyülekezete?

Németh Sándor: - Szervezetként 1980-ban kezdtük el a tevékenységünket, és több mint 8 évig, 9 évig folytattunk egy szabadságharcot a pártállammal. Több konfliktusunk volt az állammal, és 89-ben ismerték el a Hit Gyülekezetét, akkor még a Ferenc József-féle törvény alapján, tehát nekünk kellett készíteni és benyújtani egy Hitelvi nyilatkozatot, amely még most is megtalálható az Internet honlapunkon.

Mv.: - Államtitkár úr azt mondta, hogy ki akarják szűrni azokat az egyházakat, amelyek üzleti célból, céllal jöttek létre. A Hit Gyülekezetére éppen ez volt, hát most már 10-15 éve a legtöbbet hangoztatott vád, az üzleti célból való létrejötte. 18 APEH-vizsgálat is volt a Gyülekezettel szemben, stb., stb. Ön hogy látja, hol húzódik meg a határ a kettő között? Mikor működik egy egyház üzleti céllal?

Németh Sándor: - Azt gondolom, hogy a Hit Gyülekezete mindig következetesen a hitéletet tartotta primér tevékenységének. Aki ismeri a gyülekezetet belül, aki jóhiszeműen közelítette meg a közösségnek a tevékenységét, ezt nem vonta kétségbe. A Hit Gyülekezete pontosan egy olyan keresztény irányzathoz tartozik, amelyben a spiritualitás van a középpontba állítva. Tehát egyszerűen a gyülekezet enélkül nem is tudott volna létrejönni. Valaki komolyan gondolja, hogy 1980-ban pártállam idején üzleti szempontból nyerészkedés szempontjából bárki is elindított egy egyházat? Nem. Amikor a pártállam ideje alatt elindultak egyházak vagy kezdeményezések, reformmozgalmak, vagy ébredési mozgalmak, az mind őszinte vágyból fakadt. Én ezt tapasztalom. Tehát a Hit Gyülekezete ebből a szempontból egyértelmű. Egy más kérdés, hogy a bibliában vannak az egyház gazdasági és pénzügyi tevékenységére alapelvek, törvények, amiket mi a 80-as évek elejétől valóban nagyon fontosnak tartottunk, mint ami a gyülekezet önellátását, öngondoskodását biztosítja. És a gyülekezet létrehozott egy olyan egyháztípust Magyarországon, amely újdonság volt, mert eddig az egyházak többnyire külső támogatásból tartották fenn magukat. A Hit Gyülekezete pedig a saját híveinek a támogatásából nulláról indult el, és elért ma egy országos kiterjedtséget, intézményrendszerekkel rendelkezünk.

Mv.: - Hány tagja van most a Hit Gyülekezetének?

Németh Sándo: - Különböző módon lehet ezt számolni, például az intenzív tagokat, de ha figyelembe vesszük, hogy vannak, akik nem mindig járnak összejövetelre, így pontos számot nem lehet megmondani. Olyan 60-100 ezerre teszem azoknak a létszámát, akik az istentiszteletünkre járnak. De ennél sokkal többen igényelték az egyházi szolgálatainkat.

Mv.: - ..akkor úgy kérdezem, hogy az állam felé bizonyítani hány tagot tudnak? Ha mondjuk kritérium lesz ez.

Németh Sándor: - Azt gondolom, hogy ez nem lesz nekünk nehézség ezt bizonyítani.

Mv.: - Azt mondta egyszer egy interjújában, hogy saját érdekeiket és értékeiket, amelyek meglátása alapján összhangban vannak a magyar társadalom érdekeivel is, ezt követik a társadalmi szerepvállalásban, nem foglalnak állást egyik párt mellett sem. De a Hit Gyülekezete mellett időről-időre felmerül egy politikai párt, vagy egy-egy politikai párt neve. A hit és a politika hogy fér meg egymással?

Németh Sándor: - Megfér. A politikának és a hitnek mindig is volt találkozása. A kádári érában tettek nagy hangsúlyt arra, hogy a keresztényeket depolitizálják és passzivitásra kényszerítsék. Pontosan a 80-as években a Hit Gyülekezetének az egyik célja az volt, az egyházépítés mellett, hogy a keresztényeket a felekezethez való tartozástól függetlenül aktivizálja. Ezért vettünk részt a Szabad Kezdeményezések Hálózatának az alapításában, valóban részt vettünk z SZDSZ alapításában, de részt vettünk más pártoknak a szervezésében is. Valamint valamennyi tüntetésen részt vettünk, mint szervezők és rendezők is. Ezt én nem szégyellem, a célunk nem a volt, hogy pártoskodjunk, hanem az, hogy Magyarországon egy olyan átfogó változás jöjjön létre, amitől ez az ország élhető lesz és a gyermekeink, unokáink számára tudunk egy szebb jövőt biztosítani, mint amit mi kaptunk a szüleinktől.

Mv.: - Köszönöm, hogy itt volt.

Publikálta: Morvay Péter
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium