BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
A jövő emlékei
2011.01.29.
Január 21-én kisebb tömeg gyűlt össze az iskola aulájában. Izgatottan vártuk miért is hívtak ide minket, a Társadalmi Mobilitás Operatív Program (TÁMOP 3.2.9.) Audiovizuális emlékgyűjtés projekt keretében megvalósuló interjú-készítő pályázat résztvevőit.
Lassan fél éve, hogy nekiláttunk a munkának. Megkerestük - természetesen tanáraink vezetésével és segítségével- azokat az embereket, akik tudnának nekünk mesélni arról, milyen is volt a vallásszabadság a Kádár-korszakban Magyarországon. De mindez csak úgy valósulhatott meg, hogy a pályázatot meghirdető Magyar Állam, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Program segítségével több, mint 12 millió forinttal és egy emléktáblával jutalmazta a sikeresen pályázó iskolákat. Az emlékeztető táblát a rendezvényen elhelyeztük az iskola aulájának falán.
Hogy miért is érdemes ennyi pénzt fordítani ilyen célokra? Miért tartják ennyire értékesnek a múlt kutatását?  A választ az igazgatóúrtól kaptuk meg.
Horváth András ünnepi beszédét egy bibliai történettel kezdte: Amikor Izrael Istene átvitte népét a Jordán folyón, megparancsolta Józsuénak, hogy – amellett, hogy a folyóba 12 emlékkövet helyezzenek el - Izrael mind a tizenkét törzséből egy-egy férfiú tegyen egy követ a vállára, és azt vigye magával egészen Gilgálig, ahol a kövekből felállítottak egy emlékoszlopot. Mindezt azért tették, hogy az izraeliták emlékezetében tovább éljen, hogy Isten az Ő hatalmas erejével száraz lábbal vitte át őket a Jordánon. Mint hallhattuk, a Bibliában az emlékeztetés, az emlékek felidézése a jelenre és jövőre mutat, a jelenért és a jövőért van. Azért fontos megismernünk a múltat, mert az alapján megtudhatjuk, mik azok az ígéretek, amiket Isten a jövőre nézve is megmutatott. A múltból tanulhatjuk meg azt is, hogy az Úr Izrael, a nem zsidó nemzetek és az egyház történetében hogyan cselekszik. Így érthetjük meg saját helyzetünket, feladatunkat.  
Mivel a mi generációnk még hallhat személyes beszámolókat a Kádár - korszakról, a mi feladatunk megörökíteni, lejegyezni, továbbadni mindezt a következő nemzedékeknek. Fontos tanulnunk azoktól az emberektől, akik az eleinte kemény, majd később puha kádári diktatúra ellenére ki merték mondani, hogy ők szabadon fognak élni, nem fogadják el az elnyomást, gyakorolták hitüket annak ellenére, hogy tudhatták, ennek következményei lesznek. Bátran, egyesek életüket kockára téve, mások kiközösítést, munkahelyvesztést, börtönbüntetést vállalva képviselték azt, amiben hittek, azért, hogy mi, a következő generáció szabad országban élhessünk.  
Fiatalok! Magyarország jövője a mi kezünkben van. Ismerjük meg a múltat, hogy megváltoztathassuk a jövőt!
 
Barkóczi Olívia, Eggendorfer Noémi
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium