BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
Az ókori Róma Történelme
2010.12.10.
Bepillanthatunk a ókori Róma hadseregének felépítésébe és fontosabb eseményekbe.
Az ókori Róma
 
„Mily nehéz munkába került megalapítani a római nemzetet”
Vergilius római költő

Róma kezdete

Kétezer évvel ezelőtt a Római Birodalom hatalmas volt. Kezdetekor a monda szerint Numitor uralkodott az akkori Itália területén. Tőle Amulis megszerezte a trónt, majd Romulust és Rémust a folyóba dobta, mivel ők lettek volna a trón törvényes várományosai. A monda szerint egy farkas nevelte fel őket. Mikor a két ifjú már felnőtt lett, megölték Amulist és később, i.e. 753-ban egy várost építettek. Eközben vitába keveredtek, Rémust megölték, Romulus pedig magáról nevezte el a várost Rómának.
 
Királyságból köztársaság

A régészek azt állítják, hogy Rómát nem e monda szerint alapították meg. Feltehetőleg a latinok törzse alapította és később az etruszk népcsoport kezébe került. De a lakosok nem voltak elégedtek a vezetéssel, ezért lázadás tört ki és a felkelés nyertesei megalapították a Római Köztársaságot.
A Köztársaság korában a következő társadalmi rétegekkel találkozhatunk:
·         Szenátorok: politikusok, vezető réteg
·         Patríciusok: gazdag személyek
·         Plebejusok: római szabad polgárok, valami csekély tulajdonuk volt
·         Felszabadítottak: korábban felszabadított rabszolgák, akik valamennyi joggal rendelkeztek
·         Rabszolgák: semmi joggal nem rendelkező „áruk"
 
A Római Hadsereg

„Ha ellenséggel indulsz megküzdeni, mindig két cél lebegjen a szemed előtt: vagy a győzelem vagy a halál.”
Scipio Africanus római hadvezér
 
A római hadsereg nagy szerepet játszott abban, hogy a birodalom határai nagyon messzire el tudtak nyúlni Rómától. Ez a jól képzett és felszerelt hadsereg szinte mindig legyőzte ellenfelét. Hatalmas területeket foglalt el. A római hadsereg olyan hadigépezet volt, mibe ritkán került porszem.
 
A Légió

Galogos katonák. Minden légiónak saját orvosa és szakácsa volt. Nem volt hadkötelezedség, a katonáknak zsoldot fizettek és nyugdíjat is kaptak. A keresetük 225 dénár volt a mi napjainkban 3,6 millió forint. A légiósokat úgy képezték ki, hogy csoportokban együtt harcoljanak. Rendszerint rugalmas egyenes  vonalban vonultak ütközetbe, pajzsaikat egymás mellett tartva amelyek egy fémfalat alkottak. Eltérő harchelyzetekben viszont más alakzatokat alkalmaztak. Ha harcba vonultak naponta 30 kilométert meneteltek teljes felszereléssel. Minden éjszaka megerősített tábort építettek.

Harci Alakzatok
  • Az ék
    "Ék alakzatot formálj"  parancsra a katonák egy nyílhegyre emlékeztető alakzatot vettek fel. Ahogy előre nyomultak a nyíl hegye ( alakzat ) átszúrta az ellenséges vonalat amely ettől felbomlott.

  • Kör
    Formálj kört" parancs hallatán a katonák szűk kört alkottak. Ennek akkor vették hasznát, ha az ellenség áttörte vonalukat, s azzal fenyegetett, hogy bekeríti őket.

  • Lovasság elleni védekezés
    A légiósok pajzsfalat alkottak, ebből gerelyek meredtek a lovak irányába. Amikor az ellenség rohamozott, a katonák elhajították a gerelyeket ( felső sor ) amelyek leterítették az ellenség lovait.

Julius Caesar

„Jöttem,láttam,győztem”
Julius Caesar
 
Julius Caesar i.e.100 július 12-én született nemesi családban.  I.e.70-ben szenátor lesz, elismerik politikai és szónoki tehetségét. I.e.59-ben Dél-Gallia kormányzója, fél ellenfeleitől ezért bevonul seregeivel Galliába. Gall felkelés vezetője Vercingetorix ki majdnem a Rómaiak fölé kerekedett, de az alesiai csatába megadta magát Caesarnak. Caesar I.e. 49 január 10-én csapataival átkel a Rubiconon („a kocka el van vetve”.) Ez robbantotta ki Pompeiusszal való háborút, többször harcoltak. Mikor Caesar Egyiptomba érkezett, megkapta Pompeiusz fejét. Így Caesar lett Róma egyedüli uralkodója.
 
A diktátor halála
 
Caesar élete végén mér epilepsziában szenvedett, mikor a szenátusba látogatott. Ekkor ragadta meg az alkalmat Caesar fia Brutus és megölte apját. „E tu, Brute” magyarul „te is fiam Brutus” ezt a mondatot Shakespeare adta később Caesar szájába.
 
Colosseum

„Amíg a Colosseum áll Róma is állni fog,
mikor a Colosseum összeomlik Róma is össze fog omlani”
 „Kenyeret és cirkuszt”

 
Colosseum az az épület amibe a Rómaiak szórakoztak és itt rendezték a gladiátorküzdelmeket. Róma egyetlen korábbi, kőből épült amfiteátrumát1 Statilius Taurus építtette i.e. 29-ben. Caligula (i.sz. 12–41) hozzákezdett a saját amfiteátruma felépíttetéséhez, azonban halála után Claudius (i.sz. 10–54) leállíttatta a munkálatokat. Nero császár a saját amfiteátrumot emeltetett, a történészek szerint csodálatosan szép építmény volt, amelyet az i.sz. 64-es nagy tűzvész elpusztított.

Vespasianus császár a római polgárok megbékítése érdekében politikai gesztusokat tett, visszaadta a Nero idején a városközpontban lefoglalt földterületeket, és az új Colosseum azon a helyen épült, ahol korábban a Nero palota parkjában egy hatalmas mesterséges tó állt. Az építkezést 72-ben kezdték el, és Vespasianus fia, Titus avatta fel 80-ban. Építése kevesebb, mint 10 évig tartott, ez egy fantasztikus teljesítmény volt, ha összevetjük azzal, hogy a II. Viktor Emánuel király nevét viselő emlékművet – modern technikai eszközök segítségével – 40 évig építették.

1ellipszis alakú színház lépcsőzetesen emelkedő nézőtérrel

Róma bukása röviden
 
i.sz.364
A római birodalom kettészakad

i.sz.370
A hunok elözönlik Európát

i.sz.410
Nyugati gótok kifosztják Rómát

i.sz.425,439
A szászok meghódítják Britanniát,
vandálok elfoglalják Észak Afrikát

i.sz.455-476
Folyamatos kifosztások, Odoaker letaszítja az utolsó császárt, Romulus Augustulus-t

Diósy Mihály írása
Publikálta: Diósy Anna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium