BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Fenntartónk, a Hit Gyülekezete felső- és közoktatási tevékenysége
2011.03.30.
Az egyház a magyar ifjúság nevelése és oktatása iránti felelősségből részt vállalva több mint húsz éve vesz részt a szabad és értékteremtő magyar oktatás ügyének előre vitelében és ez alatt az idő alatt hazánk negyedik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza lett, közel négyezer diáknak biztosítva a képzést.
Intézményhálózatában a bölcsődétől a felsőoktatásig az oktatási intézmények teljes választékában tanulhatnak a diákok. Az egyház köz- és felsőoktatási intézményei alaptevékenységük mellett felnőttoktatást és iskolarendszeren kívüli képzést is folytatnak.    
A Hit Gyülekezete oktatási intézményei közül elsőként a hittudományi képzést folytató felsőoktatási intézményét, a Szent Pál Akadémiát (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet) alapította meg 1990-ben, hogy ez által is biztosítsa elsődleges, hitéleti tevékenységének színvonalas végzését. A kezdettől államilag elismert intézményt 1999-ben, majd pedig 2008-ban is akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság.
A mesterképzést is nyújtó főiskolán több jelentős tudományos műhely működik, többek között teológiai, társadalomtudományi, egyháztörténeti, egyházjogi és filológiai kutatások folynak. Az elmúlt évek egyik legkiemelkedőbb eredménye egy új magyar nyelvű bibliafordítás folyamatos publikálása.
Mára a Szent Pál Akadémia a hallgatói létszámot tekintve hazánk öt legnagyobb hittudományi képzést folytató egyházi felsőoktatási intézménye között van. A jelenleg zajló tanévre közel 600 hallgató iratkozott be.
Az egyház 1997 óta tart fent közoktatási intézményeket, melyekbe összesen jelenleg mintegy háromezer diák tanul, több mint 350 alkalmazott, közöttük 230 pedagógus dolgozik.  Az iskolák közül elsőként a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium jött létre. A mára tizenhárom évfolyammal, nappali, továbbá esti és levelező felnőttoktatással, általános iskolai, gimnáziumi, sportiskolai és művészetoktatási tagozatokkal működő iskola mintegy 1700 tanulójával Budapest egyik legnagyobb közoktatási intézménye, ahová évente most is háromszáz új diák kíván beiratkozni.
Hasonlóan a Bornemisza Gimnáziumhoz, több megyeszékhelyen (Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Kecskeméten) alakultak az elmúlt évtizedben az egyháznak  többcélú oktatási intézményei. A többségében több közoktatási feladatot ellátó hat intézményből álló szervezet kilenc feladat-ellátási helyen működik. Egy bölcsődei, három óvodai, öt általános iskolai, négy középiskolai és négy művészetoktatási intézményegységben összesen közel háromezer gyermek és diák ellátása, nevelése és oktatása folyik.
Az országos tanulmányi mérések alapján (országos kompetenciamérések, középiskolai felvételi, központi érettségi és felsőoktatási felvételi) a Hit Gyülekezete fenntartásában működő iskolák az elmúlt években a többi, mintegy 1500 magyarországi iskolafenntartó iskolái között a legjobb tíz százalékban szerepelnek a tanulók tanulmányi eredményei alapján. Az általános iskolát elvégzett korosztály tagjainak több mint kilencvenöt százaléka érettségit adó középiskolákban folytatja tanulmányait, a középiskolát végzett tanulók közül a jelentkezők több mint nyolcvan százaléka sikeresen felvételizik a felsőoktatásba.
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium