BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Házirend
2014.11.18.
Az iskolai élet tapasztalatai, változásai időnként megkívánják, hogy házirendünket értékeljük és módosítsuk. A köznevelési törvény és annak végrehajtására született jogszabályok is szükségessé tették, hogy felülvizsgáljuk az iskolai dokumentumokat, többek között a házirendet is. A jogszabályok miatti változtatások növelték meg jelentős mértékben a házirend terjedelmét. Az új Házirendet ezúton közzétesszük a nyilvánosság, a szülői közösség és minden diák számára.
A módosítások közül külön felhívjuk a figyelmet néhányra, amely érdemi változást jelent az eddigiekhez képest:

- Új csengetési rend szerepel a házirendben.
- A tanároknak 15 perccel, a diákoknak 10 perccel az első tanítási óra előtt az iskolába kell érkezniük.
- A mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök és egyéb audiovizuális eszközök használata csak előre engedélyezett tanulmányi célból, illetve a szülő értesítésére az engedélyező tanár jelenlétében lehetséges az iskolában. Egyébként ezeket az eszközöket elővenni is tilos.
- A fegyelmezési lehetőségek közé bekerült - elsősorban iskola vagyonát rongálókkal szemben alkalmazandó - plusz feladat elrendelése.

Ez a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, kérjük tekintsék meg iskolánk házirendjét.

2013. szeptember 1.
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium