BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
A honlap (bpg.hu) adatvédelmi szabályzata
2016.07.01.
A bpg.hu adatvédelmi elvei
Az adatkezelő megnevezése:
 
Név: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola
Székhely és levelezési cím: 1107 Budapest, Száva u. 1.
Telefonszám: +36-1-431-0267
Email cím: bpg@bpg.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93779/2016
 
Az bpg.hu adatvédelmi elvei
 
I. Leírás
 
Ezen adatvédelmi nyilatkozat a bpg.hu honlap és minden aloldalán elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.
 
II. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
 
II.1. Értelmező rendelkezések:
 
II.1.1. Az adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
 
II.1.2. A szolgáltatás: A bpg.hu szolgáltatásait a felhasználok részére hírlevelek formájában, illetve közvetlen és közvetített ajánlatok formájában nyújtja.
 
II.1.3. A felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a szolgáltatásból részesül.
II.2. Tájékoztató:
 
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az adatkezelő szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony és az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a Felhasználó visszavonásának idejéig, mely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag a bpg.hu munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik. A bpg.hu a Felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. A bpg.hu a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltakat. A Szolgáltatás használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a bpg.hu kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.
 
Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A Felhasználók IP címeit a bpg.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor a bpg.hu kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.
Az adatfájlok használatának eredményeképpen a bpg.hu-hoz került adatokat a bpg.hu nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a bpg.hu cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A bpg.hu az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. A bpg.hu által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet, például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A bpg.hu kezeli a Szolgáltatás használata során az egyes blogokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. A bpg.hu fenntartja a jogot arra, hogy a bpg.hu részére az egyes Felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más Felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott Felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tárolja, vagy egyébként kezelje.
 
III. Az adatkezelés célja
 
A Szolgáltatással összefüggésben a bpg.hu által végzett adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A bpg.hu által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása és ennek alapján a bpg.hu megillető jogok gyakorlása, hírlevél küldés, iskola célú tájékoztatás. A bpg.hu jogosult valamennyi Felhasználó részére a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.
 
IV. Regisztráció/Kapcsolat
 
A Szolgáltatás használata szűk körben regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a bpg.hu egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. A bpg.hu a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat II. pontjában írtak szerint.
 
V. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
 
A bpg.hu kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
5.1 Az egyes Felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a Felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott Felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. A Felhasználók e-mail címüket és más adataikat is nyilvánosan elérhetővé tehetik, illetve a profiljuk bővítése során számos olyan adatot megadhatnak magukról, amelyek személyes adatnak minősülnek, így az ilyen adatok publikussá tétele, mely kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történhet meg, személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a Felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet (például az adott Felhasználóról nyilvánosan elérhető adatokból személyiségprofilt építhet) és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására a bpg.hu-nak nincs lehetősége.
5.2 A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a bpg.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.
5.3 Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják vagy üzemeltetik. Amennyiben egy Felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott, a bpg.hu-tól független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik. Ebből fakadóan a felhasználó, ha a bpg.hu oldalról tovább lép bármely más szolgáltató oldalára az ebből fakadó károkért, amely a Felhasználót éri a bpg.hu a felelősséget nem tudja vállalni, mivel csak a bpg.hu címtartomány/névtér alatt levő oldalakért vállal felelősséget.
5.4 A Szolgáltatás egyes részeit (például a blogok üzemeltetését, felmérések végzését) a bpg.hu adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
5.5 A bpg.hu együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. A bpg.hu a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 
VI. Adatbiztonság követelménye
 
· A bpg.hu kötelezi magát, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.
· A bpg.hu köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A bpg.hu az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni a technikai és szervezési intézkedéseket és az eljárási szabályokat kialakítani, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
· Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
· A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja minden olyan lehetőséget, ami megakadályozza a jogosulatlan adatbevitelt vagy adat továbbítást, illetve annak ellenőrizhetőségét, hogy ki, mikor hogyan, milyen rendszeren vitt be adatokat. A bpg.hu az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.
· A bpg.hu valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
 
A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a bpg.hu hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a bpg.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a bpg.hu az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával). Az adatok megismerésére és kezelésére a bpg.hu munkatársai jogosultak.
A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében a bpg.hu és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.
 
VII. Az érintetteket jogai és érvényesítésük 
 
Az Infotv. 14.§ alapján a Szolgáltatás keretén belül a Felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A Felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is: bpg@bpg.hu. A Felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az bpg@bpg.hu e-mail címen. A bpg.hu , mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az bpg@bpg.hu e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó törlése csak a Felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.
7.1 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
· Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása, felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
· Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
· Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja és értesíti az illetékes feleket.
· Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az a Felhasználó, akinek a bpg.hu megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. A per - az érintett Felhasználó választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.
VIII. A bpg.hu felelősségének kizárása
 
A bpg.hu a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a bpg.hu tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, a bpg.hu megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A bpg.hu az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
 
IX. A Nyilatkozat módosítása
 
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelem menüpont alatt.
 
Budapest, 2015. szeptember 16.
 
 Bornemisza Péter Gimnázium
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium