BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Leendő első évfolyamosok beiratkozása - 2013. április 8. és 9.
2013.03.20.
A 2013. szeptember 1-től az általános iskola első évfolyamát megkezdő és iskolánkba felvételt nyert gyerekek ezen a két napon iratkozhatnak be:
 • 2013. április 8. (hétfő): 8.00 – 18.00 óra között
 • 2013. április 9. (kedd): 8.00 – 18.00 óra között
A beiratkozás helyszíne: Budapest, 1107 Száva u. 1.
Egyaránt itt kell beiratni az intézmény székhelyére (X. ker. Száva u. 1) és telephelyére
(XVI. ker. Újszász u. 45/b) felvételt nyert gyerekeket.

 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése értelmében):

 • A gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a jelentkezés során még nem nyújtották be)
  • Óvodai szakvélemény, vagy
  • Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy
  • Sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek személyi igazolványa (ha már van)
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma
A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:
 • Mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa
 • Amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okiratot;
 • Ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata
 • Ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás)
 • Ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása
A felvételről és a beiratkozásról az iskolánkba felvett gyermekek szüleinek e hirdetmény tartalmával azonos levelet is küldünk.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó, a Hit Gyülekezete hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Szeretettel várjuk a kedves szülőket!

Bornemisza Péter Gimnázium, Általásnos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium