BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Tájékoztatás a díjfizetési kedvezmények igényléséről a 2014/15-ös tanévre - étkezési díj és tankönyv
2014.05.08.
Kedves Szülők! Az alábbiakban tisztelettel tájékoztatom Önöket, a 2014/2015-ös tanévvel kapcsolatos kedvezmények igénylésének menetéről: A jogszabályok szerint a támogatások csak abban az esetben igényelhetők, ha a szülők a kedvezményre jogosító körülményeket tanúsító okiratokat iskolánk dolgozói előtt bemutatják. A kedvezményekre való jogosultság előzetes igazolása nélkül a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe. Azok a szülők, akik a kedvezmények közül bármelyiket igényelni szeretnék, az alábbi időpontok egyikén keressék fel intézményünket. (Ha gyermekei két telephelyünkre is járnak, a kedvezmények igazolásához elég az egyiket felkeresni.) Újszász utca: 2014. május 12 – 13. (hétfő, kedd) 8-17 óráig Száva utca: 2014. május 14. (szerda) 8-17 óráig
A kedvezmények igazolásához a következő okiratokra van szükség:
-          az egyik szülő azonosító okmánya (személyi igazolvány, lakcímkártya),
-          a tanuló azonosító okmánya (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolványa, tanulói azonosító száma),
-          továbbá
a)       a három- vagy többgyermekes családban élő gyermekekre vonatkozó kedvezmények esetén:
§  a gyermekek után megállapított családi pótlékról szóló igazolás (A családi pótlék igazolható bankszámlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel.)
b)       a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekekre vonatkozó kedvezmény esetén:
§  az eredeti önkormányzati igazolás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról
c)       a tartósan beteg gyermekekre vonatkozó kedvezmény esetén:
§  a magasabb összegű családi pótlékról szóló – az a) pontban részletezett – igazolás vagy a tartós betegséget igazoló igazolvány (MÁK hatósági igazolvány)
d)       a szakértői bizottság véleménye
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a kedvezményekre való jogosultságban a tanév során változás áll be, azt nyolc napon belül be kell jelenteni a szükséges igazolások bemutatásával az intézmény nyilvántartási irodájában.
 
Étkezési térítési díj kedvezmény
A hatályos jogszabályok szerint az intézményi étkeztetés térítési díjából 50% kedvezményre jogosultak azok a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek,
a)       akik három- vagy többgyermekes családok gyermekei 
b)       a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek
c)       illetve azok a 9-13. évfolyamon nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Az intézményi étkeztetés térítési díjából 100% kedvezményre jogosultak azok az 1-8. osztályban nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
 
Ingyenes tankönyvellátás
A hatályos jogszabályok szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek,
a)       akik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek,
b)       a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzd,
c)       akik három- vagy többgyermekes családok gyermekei,
d)       akiknek szülei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Az ingyenes tankönyvellátást a jogszabályok szerint az iskolák – saját választásuk szerint – két teljesen egyenértékű módon biztosíthatják: vagy a támogatásra jogosult tanulók tulajdonába adják ingyenesen a tankönyveket, vagy biztosítják számukra az iskolai könyvtárból egy tanévre a kikölcsönzést. Iskolánk könyvtári kölcsönzéssel biztosítja tanulói részére az ingyenes tankönyvet.
A könyvtári kölcsönzés egy tanévre szól, és hasonló feltételekkel működik, mint egyéb könyvkölcsönzések iskolánk könyvtárából. A tanév végén a tanulóknak le kell adniuk tankönyveiket a könyvtárba, így a leadott tankönyvek a következő tanévben újra kikölcsönözhetők lesznek. A könyvtáros a leadáskor átnézi, hogy a tankönyvek használható állapotban maradtak-e. Ha a tanulók megrongálódott állapotban, összefirkálva, sérülten, foltosan hozzák vissza a könyveket, ezeket sajnos nem tudjuk átvenni, ebben a nem várt esetben a szülőknek év végén ki kell fizetniük az esetlegesen használhatatlanná vált tankönyv árát. A könyvek kölcsönzésének rendjéről a könyvek átvételekor részletes írásos tájékoztatót adunk majd át.
 
Amennyiben várhatóan jogosultak lesznek 2014. szeptember 1-jétől a kedvezmények igénybevételére, de még azt nem tudják hivatalos dokumentummal igazolni, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de légkésőbb október 1. napjáig igazolja, kérjük, a nyilatkozattételre azok is fáradjanak be.
 
Kedves Szülők, tisztelettel várjuk Önöket a fent megjelölt időpontok egyikén.
 
Horváth András
igazgató
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium