BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Személyes adatok bejelentése és nyilvántartása az iskolában
2015.01.14.
Egyszerűsödik a személyes adatok bejelentése és az adatmódosítás

 
Az iskola által nyilvántartott személyes adatok szülők általi bejelentése és ezek iskolai nyilvántartása a 2011/12-es  tanévtől új rend szerint történik.
A szülők és gyermekek személyes adatait az iskolába való beiratkozáskor az adatokat igazoló dokumentumok bemutatásával igazolják a szülők.
Az iskolába már beiratkozott tanulók szülei csak a nyilvántartott személyes adatok változásakor kötelesek ezután külön bejelentést tenni.
A személyes adatok változását a változás után legkésőbb nyolc napon belül a módosult személyes adatot igazoló okmány bemutatásával, kizárólag személyesen, az intézmény nyilvántartási irodájában lehet bejelenteni.

A nyilvántartási irodaaz intézmény székhelyén (Budapest 1107 Száva u. 1.) működik, de hetente egyszer az intézmény telephelyén (Budapest 1165 Újszász u. 45/b) is ügyfélfogadást tart.
 
A nyilvántartási iroda ügyfélszolgálati nyitva tartása:
Hétfő 7:50-13:00 Szerda 8-17h Száva utca
Csütörtök 8-16h Újszász utca
 
Az iroda vezetője: Czuczor Annamária, Gál-Szabó Edina
Az iroda telefonszámai: 06/1/434-2773 (Száva utca) 
                                      06/1/407-4558;  06/1/407-5340 (Újszász utca)
 
Az iskola által kötelezően nyilvántartott személyes adatok, amelyekre a fenti bejelentési és változásbejelentési kötelezettség vonatkozik a következőek:
 
-          a gyermek, tanuló neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, születési helye, születési ideje, levelezési címe, TAJ száma, állampolgársága
-          a szülők, illetve gondviselő(k) neve, az anya születési neve, a szülők, illetve gondviselő(k) állandó lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe.
-           Nem magyar állampolgárságú tanuló esetén a Magyar Köztársaság (Magyarország) területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
 
A nem kötelezően nyilvántartott, tehát önkéntesen megadható adatok a következők:
-          a szülők, illetve gondviselő(k) munkahelye, foglalkozása, otthoni telefonszáma, munkahelyi vagy mobil telefonszáma.
 
A tanév során a nyilvántartási irodában kell bejelenteni a különböző díjkedvezményekre, illetve ingyenességre vonatkozó adatokban beálló változást.
 
A nyilvántartási iroda felállításával megszűnik az eddigi osztályfőnökökön, titkársági alkalmazottakon és az iskola más munkatársain keresztüli adatbejelentés lehetősége. Levélben adatváltozást bejelenteni csak az adatváltozást igazoló dokumentum hitelesített másolatának egyidejű beküldésével lehet.
 
Az iskolai étkezés következő napra (napokra) való lemondását továbbra is az eddigi rend szerint  intézhetik: az étkezést megelőző munkanap délelőtt 10 óráig kell a lemondást bejelenteni telefonon az iskola pénztárában. (Száva u.: tel:431-0267).

Köszönjük minden érintett megértését és segítségét iskolánk működéséhez!

Horváth András
igazgató
 
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium