BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
A Bornemisza Péter Gimnázium 2010 május-júniusi érettségi eredményei
2010.12.09.
Az Oktatási Hivatal honlapján található országos érettségi eredményeket a gimnáziumi eredményeinkkel (nappali és felnőtt tagozat) összehasonlítva szembetűnő a különbség.
A 2010. május-júniusi érettségi eredményeit egy prezentációs formában, valamint jelen szöveg formájában ismerheti meg az érdeklődő olvasó. A második oldalon látható, hogy az érettségi osztályzatok átlagai majdnem mindenhol az országos eredmények felett vannak. A saját átlagainkban a felnőttoktatás érettségi osztályzatai is benne vannak, nem csupán a nappali tagozatos diákjaink eredményei. Ami talán érdekesebb, az a százalékos eredmény a négy fő érettségi tantárgyból.

A vizsgatárgyankénti érettségi átlagokat középszinten egy olyan táblázat tartalmazza, amiben a viszonyítási alap az összes középiskola, ahol érettségit szerveztek, nem csupán a gimnáziumok. Nézzük az egyes hasonlítási alapokhoz képest gimnáziumunk eredményeit a publikált négy fő tantárgyból! Az itt olvasható hasonlító elemzés statisztikai számításokon alapul a vizsgázóink létszámának figyelembevételével. A statisztikai számításokra azért volt szükség, mert nem minden eltérés valódi eltérés, van, ahol van néhány százaléknyi eltérés, mégsem mondható, hogy jobbak vagy rosszabbak az eredményeink az országosnál. A statisztikai számítások 95%-os pontosságúak (vagyis 5%-os a hibahatár). Ez azt jelenti, hogy az állításokat – hogy van-e valódi eltérés, vagy nincs – 95%-os pontossággal tehetjük. Ne feledjük el azt sem, hogy az országosan publikált érettségi eredményeket a saját eredményeink is befolyásolják, bele vannak számítva.

Elsőként térjünk a magyar nyelv és irodalom tantárgy eredményeire. Az összesített eredményben iskolánk tanulóinak az átlaga 13,91%-kal van az országos középiskolák átlaga felett. Ez a különbség statisztikailag is kimutatható a számítások szerint. A középszintű gimnáziumi eredményekkel összehasonlítva a különbség 5,55%, ami szintén valódi eltérést takar iskolánk tanulói javára. Felnőttoktatásban csupán a számokat figyelembe véve tanítványaink átlaga alacsonyabb, azonban kevesen voltak. Emiatt a statisztikai próba eredményéből kiderül, hogy nincs (nem mutatható ki) különbség az országos felnőttoktatás eredményei, valamint felnőtt vizsgázóink átlaga között. Emelt szintű érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalom tantárgyból iskolánkból senki nem tett.

Nézzük a történelem tantárgy eredményeit! Az összesített eredményekben, ahol minden érettségit adó középiskola eredménye megjelenik, diákjaink 19,73%-kal teljesítettek jobban az országos átlagnál. A gimnáziumi eredményeket összehasonlítva nappali tagozaton 11,15%-kal, felnőtt tagozaton 20,16%-kal teljesítettek jobban vizsgázóink. Mindhárom viszonyítási csoportnál statisztikailag is kimutatható a különbség. Az emelt szinten vizsgázó tanulóink átlaga 10,43%-kal haladja meg az országos emelt szintű történelem vizsgák átlagait, itt is kimutatható a különbség.

Most pedig térjünk rá a matematika tantárgyra. Mind az összesített eredményekben (ahol az országostól való eredménynél 24,58%-kal teljesítettek diákjaink jobban), mind pedig a gimnáziumokkal való összehasonlításban (ahol nappali tagozatos gimnazistáink 15,75%-kal teljesítettek az országos felett) kimutatható a különbség statisztikailag. Mivel emelt szinten a vizsgázók alacsony száma miatt nem lehet kiszámítani a különbséget, ott nem tehetünk semmilyen kijelentést azzal kapcsolatban, hogy valóban az országos átlag felett vagyunk-e. Felnőtt tagozaton ugyan 15,3%-os a különbség, mégsem mutatható ki különbség – melyet részben a kis létszám indokol.

A négy fő érettségi tantárgy közül az angol nyelvet választottuk még, vizsgáljuk meg ennek eredményességét is. Az összesített középszintű eredményekben 17,1%-kal vannak eredményeink az országos átlag felett. Nappali tagozatos gimnazistáink az országos gimnáziumoknál 15,75%-kal teljesítettek jobban. Mindkét viszonyítási csoport esetén kimutatható a statisztikai különbség. Emelt szinten 1,54%-kal teljesítettek az országos emelt szintű vizsgázók teljesítménye alatt, felnőtt tagozaton pedig 38%-kal az országos felnőtt tagozat eredményei felett, de egyik esetben sem mutatható ki releváns különbség. Felnőtt tagozaton a kis létszám miatt nem lehet az egyébként nagy különbséget kimutatni.

Ezt követően a további lapokon látható diagramok ugyanennek a négy tantárgynak a jegyeloszlását, valamint a százalékos eloszlását mutatják az országos gimnáziumokhoz, mint releváns viszonyítási csoporthoz képest.
Csatolt fájlok:
Publikálta: Hanny Ildikó
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium