BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Ökoiskola a BPG Újszász utcai intézménye
2016.02.07.
Az ünnepélyes oklevélátadót 2016. január 30-án a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezte meg az OFI.
A 2015. szeptember 30-ai határidővel zárult Ökoiskola címpályázat soha nem látott érdeklődést hozott: a korábbiaknál háromszor több iskola nyújtotta be pályázatát. Mindez azt mutatja, hogy a magyar iskolák kiemelkedően fontosnak tartják az egész iskolás környezeti nevelés ügyét. Így járulnak hozzá az ENSZ által elindítottGlobális Cselekvési Programhoz (GAP), mely a 2005–2014 között zajló Fenntarthatóságra Nevelés Évtized munkájának folytatásaként valósul meg.
Ki kaphat ilyen címet?
Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, melyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, a környezettudatos intézmény működtetésével. Az Ökoiskola címet 2005-ben hozta létre hivatalosan az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola Cím követett. A 2015. évi oklevélátadót az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Földművelésügyi Minisztérium és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatja.

Mi lesz a következő lépés?

Sikeres pályázatunknak és Iskolánk Pedagógiai Programjának megfelelően a mindennapok gyakorlatába tudjuk ültetni környezettel kapcsolatos terveinket, céljainkat.
A Zöldbolt támogatásával és Sztridáné Kurucz Krisztina hathatós segítségének köszönhetően az Újszász utcai intézmény minden osztálya (31) három darab szelektív hulladékgyűjtő edényhez jutott, ami nagy segítség a továbblépéshez.
Célunk lesz minden osztályban megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést. Illetve a fenntarthatóság érdekében a következő időszakban (tanévben), különböző projektek segítségével kívánjuk fejleszteni tanítványaink érdeklődését a környezettudatos gondolkodás területén.

 A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE

2.12.2. KÖRNYEZETI NEVELÉS  
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárokká váljanak. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:
– a környezettudatos magatartást és életvitelt; – a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos szemléletet; – a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, az annak megőrzése iránti igényt; – a természeti és épített környezet szeretetét ésvédelmét, a sokféleség őrzését.
– a rendszerszemléletet; – tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; – az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 
A célok eléréséhez szükséges bizonyos készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például…
Tovább olvasható az alábbi link segítségével (41. oldal): http://www.bpg.hu/upload_files/1395060810912035101_01.r%C3%A9sz.pdf
Publikálta: Makkai Ferenc
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium