BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Utazás Mátyás király udvarába
2017.06.02.
Kapcsolódva a hazafias nevelés pedagógiai célkitűzéséhez a 3.c osztályban projekt hetet hirdettünk meg. Olvasás,- Fogalmazás,- Technika és életvitel, Rajz és Vizuális kultúra tanóráit vontuk be a projektbe.
Utazás Mátyás király udvarába

Kapcsolódva a hazafias nevelés pedagógiai célkitűzéséhez a 3.c osztályban projekt hetet hirdettünk meg. Olvasás,- Fogalmazás,- Technika és életvitel, Rajz és Vizuális kultúra tanóráit vontuk be a projektbe.

Tanítói cél volt, hogy a gyerekek játékosan tanulva és kreatívan dolgozzák fel a Mátyás király személyéhez fűződő témákat, és ezáltal érdeklődésüket felkeltve találkozzanak a jövőbeli történelem tantárggyal is.
 
A gyerekek négy csoportot alkotva dolgoztak, a Mátyás királyról írt mondák, a reneszánsz zene és tánc, rejtvények alkotása, és királyi lakomák témakörökben.
A tanulók mondák olvasásával, zenehallgatással, korhű képek megtekintésével és tanítói beszélgetésekkel lettek motiválva. Választott témáikat önállóan dolgozták fel, majd a projekt hét zárónapján bemutatót tartottak osztálytársaiknak és a Szülőknek (és egy-két kisebb testvéreiknek, akiknek szintén saját ötletük alapján váltott gyerekvigyázást szerveztek.)
 
Így a programjuk a következő volt:

Köszöntő

Károlyi Anna kiselőadása a Visegrádi kastélyról.

Gergő juhász kanala c. monda jelmezes dramatizálása, melyhez előszót írtak.

Reneszánsz hangszerek bemutatása „korhű” ruhában, saját készítésű hangszerek bemutatása, majd leány - körtánc előadása saját koreográfiával.

Rejtvények (titkosírás, szókereső, matematikai feladatok a várkastélyban) kiosztása a Szülőknek, akik minden feladatot megoldottak.

….és végül, mindenki örömére: Királyi lakoma. Előszó a korabeli konyhák és étkek, terítékek szokásairól, valamint fűszer szagoltató. Királyi teríték bemutatása és Szülők megvendégelése a fenséges étkekből.
 
A projekt bemutatónkra 24 Szülő jött el, és ebből 14 esetben itt volt mindkét Szülő.

Nagyon tetszett a kedves Szülőknek minden, és véleményük alapján a gyerekek előadása kreatív, színes és valósággal fogyasztható volt.
 
(A gyerekek a projekt végén önállóan fogalmazták meg a tanulságot, hogy:
„egységben az erő”, mert rájöttek, hogy az a csapat mindig a legsikeresebb, akik mindenben megegyeznek, egymást segítik, és örömmel dolgoznak)
 
Köszönjük a Szülőknek a támogatást!
 
Balogh Krisztina és a 3.c tanulói
Tánc-saját koreográfia alapján
Publikálta: Papp Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium