BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
2014.04.23.
A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola a 2014/2015. tanítási év első évfolyamára a beiratkozás időpontja 2014. április 28., 29., és 30-án, 8:00 és 18:00 óra között lesz az iskola székhelyén. A beiratkozás helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 1.
 
 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése értelmében):
  1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a jelentkezés során még nem nyújtották be)
              óvodai szakvélemény, vagy
              nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy
              sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

       3. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
       4. a gyermek személyi igazolványa (ha már van),
       5. a gyermek TAJ kártyája,
       6. amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma (a gyermek óvodája adja ki).
A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:
       7. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
       8. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
       9. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
     10. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
     11. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy  
          önkormányzati igazolás fénymásolata;
     12. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély,
           Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa,
           külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
     13. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.
 
 A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).
 
A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
 
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti.

Budapest, 2014. április

Horváth András
igazgató
Csatolt fájlok:
Publikálta: Tornóczi Valéria
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium