BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
2016.03.10.
A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola a 2016/2017. tanítási év első évfolyamára a beiratkozás időpontja  2016. április 14-én (csütörtökön) és április 15-én (pénteken), 8:00 és 18:00 óra között lesz az iskola székhelyén. A beiratkozás helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 1.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése értelmében):
- a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a jelentkezés során még nem nyújtották be):
      óvodai szakvélemény, vagy
      nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy
      sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- a gyermek személyi igazolványa (ha már van);
- a gyermek TAJ kártyája;
- amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma (a gyermek óvodája adja ki).

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:
- mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági  igazolvány (lakcímkártya);
- mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
- amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
- nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
- ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy  önkormányzati igazolás fénymásolata;
- ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek együtt, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen az Államkincstártól szerezhetnek be;
- ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
- ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti.

Budapest, 2016. március 9.

Horváth András
oktatási főigazgató
Csatolt fájlok:
Publikálta: Tornóczi Valéria
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium