BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felvételi tájékoztató és jelentkezés a 2020/2021. tanévre
2020.01.15.
Felvételi tájékoztató és jelentkezés a 2020/2021. tanévre

   A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, 

  Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola

     beiskolázási tájékoztatója a 2018/2019. tanévre

 

 

A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt hirdet az

általános iskola 1. évfolyamára.

 

Jelentkezés módja: 2020. január 31-ig az iskola által kiadott jelentkezési lapon.

A jelentkezési lapot az iskola titkárságain (Budapest X. kerület Száva u. 1. vagy Budapest XVI. kerület Újszász u. 45/B) lehet kapni (email: bpg@bpg.hu), illetve letölthető az intézmény honlapjáról (www.bpg.hu, Felvétel menüpont, 1. évfolyam almenüpont). 

 

Motivációs beszélgetés és a sportiskolai tagozat alkalmassági vizsgájának időpontja:

2020. február 10-11. Száva utcai székhely (az iskola írásos értesítése alapján)

2020. február 17-20. Újszász utcai telephely (az iskola írásos értesítése alapján)

(Ha a szülők nem beszélnek magyarul, akkor tolmács jelenlétét a szülők biztosítják.)

 

Tájékoztató a tagozatokról 

Tagozatok: Jelentkezni általános, nyelvi vagy sportiskolai tagozatra lehet. Általános tagozat a Száva utcai székhelyen és az Újszász utcai telephelyen is indul, sportiskolai tagozat és nyelvi tagozat csak az Újszász utcai telephelyen indul. Az általános iskolai képzés mellett tanulóink – a későbbiekben külön jelentkezés és felvétel esetén – alapfokú művészetoktatási intézményegységünkben zenei tanulmányokat is folytathatnak (billentyűs, vonós és fafúvós tanszakokon). A zeneiskolai oktatás az Újszász utcai iskolában folyik. 

 

Általános tagozat – Száva utca, Újszász utca

Az általános iskolai képzés általános tagozatának tantervei a nemzeti alaptanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van. 

 

Nyelvi tagozat – Újszász utca

Az angol nyelvet az első évfolyamtól magasabb óraszámban, emelt szinten oktatjuk.
Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van. 

 

Sportiskolai tagozat – Újszász utca

Az általános iskolai képzés keretein belül működő sportiskolai tagozat tantervei a nemzeti alaptantervre épülő sportiskolai kerettanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van.  

A sportiskolai tagozat testnevelés órái az első négy évben sokoldalú képességfejlesztést biztosítanak a gyerekeknek. Az alsó tagozat végére eljutnak az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő sportág megválasztásáig. 

A sporttagozatra felvételt nyert gyermekek (ehhez az alkalmassági vizsgán kell megfelelni) a testnevelés órák mellett, sporttevékenységüket az iskolával szerződésben álló Szent Pál Akadémia FC – jogutódja HIT Sportegyesület – szakosztályainak sportfoglalkozásain kezdhetik el. 

 

Döntés a felvételről

Általános tagozaton a felvételről az iskola a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt. 

Sportiskolai tagozaton a felvételről az iskola az alkalmassági vizsga eredménye, a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt.

 

A motivációs beszélgetés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását, beleértve valláserkölcsi feltételeket is. Ennek fennállásáról a jelentkezési lap mellett az ún. motivációs beszélgetésen győződünk meg.
A motivációs beszélgetés annak megítélésére szolgál, hogy a jelentkező, illetve családja az iskola tanulóira vonatkozóan a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott hitéleti és szellemi-erkölcsi előírásokat mennyiben kívánja illetve képes megtartani. A felvételről vagy az elutasításról ezt is figyelembe véve dönt az intézmény. 

 

Alkalmassági vizsga a sporttagozatra jelentkezőknek

Az alkalmassági vizsgán általános mozgáskoordinációt (szertorna), labdás koordinációt és játék agilitást mérő (labdarúgás) feladatokat végeznek a gyerekek.

 

Előnyben részesítés

A felvételnél azonos eredmény esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, ezt követően azt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található. Más sajátos helyzetet nem veszünk figyelembe. 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a felvételről való döntésnél figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell.

 

Tájékoztatás

Az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény. Az iskola tanulóira a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban magatartásbeli, hitéleti és szellemi - erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Az iskola az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével a tanulókkal és a gondviselőkkel szerződést köt.
A szerződés elfogadása feltétele a tanulói jogviszony létesítésének.

 

Az iskola OM azonosító kódszáma: 035101

 

Budapest, 2019. december 20. 

                                                                                        Horváth András

                                                                                              igazgató 

                                                                             

                                              

Csatolt fájlok:
Publikálta: Hunyadi Károly
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium