BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felvételi tájékoztató és jelentkezés az általános iskola 1. évfolyamára a 2021/2022. tanévre
2021.01.29.
Felvételi tájékoztató és jelentkezés a 2021/2022. tanévre
A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt hirdet az
általános iskola 1. évfolyamára.
   
A jelentkezés módja 
 
Jelentkezés módja: 2021. február 1-ig az iskola által kiadott jelentkezési lapon.    
A jelentkezési lapot az iskola titkárságain (Budapest X. kerület Száva u. 1. vagy Budapest XVI. kerület Újszász u. 45/B) lehet kapni (email: bpg@bpg.hu), illetve letölthető az intézmény honlapjáról (www.bpg.hu, Felvétel menüpont, 1. évfolyam almenüpont).  
 
Motivációs beszélgetés és a sportiskolai tagozat alkalmassági vizsgájának időpontja: 
2021. február 16-18. Száva utcai székhely (az iskola írásos értesítése alapján)
2021. február 22-26. Újszász utcai telephely (az iskola írásos értesítése alapján) 
(Ha a szülők nem beszélnek magyarul, akkor tolmács jelenlétét a szülők biztosítják.)

 
Tájékoztató a tagozatokról 
Tagozatok: Jelentkezni általános, nyelvi vagy sportiskolai tagozatra lehet. Általános tagozat a Száva utcai székhelyen és az Újszász utcai telephelyen is indul, sportiskolai tagozat és nyelvi tagozat csak az Újszász utcai telephelyen indul. Az általános iskolai képzés mellett tanulóink – a későbbiekben külön jelentkezés és felvétel esetén – alapfokú művészetoktatási intézményegységünkben zenei tanulmányokat is folytathatnak (billentyűs, vonós és fafúvós tanszakokon). A zeneiskolai oktatás az Újszász utcai iskolában folyik. 
 
Általános tagozat – Száva utca, Újszász utca
Az általános iskolai képzés általános tagozatának tantervei a nemzeti alaptanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van. 
 
Nyelvi tagozat – Újszász utca
Az angol nyelvet az első évfolyamtól magasabb óraszámban, emelt szinten oktatjuk. 
Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van. 
 
Sportiskolai tagozat – Újszász utca
Az általános iskolai képzés keretein belül működő sportiskolai tagozat tantervei a nemzeti alaptantervre épülő sportiskolai kerettanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van.  
A sportiskolai tagozat testnevelés órái az első négy évben sokoldalú képességfejlesztést biztosítanak a gyerekeknek. Az alsó tagozat végére eljutnak az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő sportág megválasztásáig. 
A sporttagozatra felvételt nyert gyermekek (ehhez az alkalmassági vizsgán kell megfelelni) a testnevelés órák mellett, sporttevékenységüket az iskolával szerződésben álló Szent Pál Akadémia FC – jogutódja HIT Sportegyesület – szakosztályainak sportfoglalkozásain kezdhetik el. 
 
Döntés a felvételről
Általános tagozaton a felvételről az iskola a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt. 
Sportiskolai tagozaton a felvételről az iskola az alkalmassági vizsga eredménye, a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt.
 
A motivációs beszélgetés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását, beleértve valláserkölcsi feltételeket is. Ennek fennállásáról a jelentkezési lap mellett az ún. motivációs beszélgetésen győződünk meg. 
A motivációs beszélgetés annak megítélésére szolgál, hogy a jelentkező, illetve családja az iskola tanulóira vonatkozóan a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott hitéleti és szellemi-erkölcsi előírásokat mennyiben kívánja illetve képes megtartani. A felvételről vagy az elutasításról ezt is figyelembe véve dönt az intézmény. 
 
Alkalmassági vizsga a sporttagozatra jelentkezőknek
Az alkalmassági vizsgán általános mozgáskoordinációt (szertorna), labdás koordinációt és játék agilitást mérő (labdarúgás) feladatokat végeznek a gyerekek.
 
Előnyben részesítés
A felvételnél azonos eredmény esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, ezt követően azt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található. Más sajátos helyzetet nem veszünk figyelembe. 
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a felvételről való döntésnél figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell.
 
Tájékoztatás
Az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény. Az iskola tanulóira a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban magatartásbeli, hitéleti és szellemi - erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Az iskola az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével a tanulókkal és a gondviselőkkel szerződést köt. 
A szerződés elfogadása feltétele a tanulói jogviszony létesítésének.
 
Az iskola OM azonosító kódszáma: 035101
 

További információkért csatlakozz a facebook csoportunkhoz: https://www.facebook.com/groups/bpg1evfolyamfelvteli20212022/

A csoport célja az általános iskola 1. évfolyamára, 2021/2022. tanévre jelentkezők tájékoztatása és a kérdések közvetlen megválaszolása. A csoportban online “óralátogatásra” is lehetőség lesz.


Budapest, 2020. november 25. 

Horváth András 
igazgató


                                                                                                                   
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth Hanna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium