BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanórán kívül
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.” Kazinczy
2014.04.13.
2014. április 12-én a Tanítók Egyesületének VIII. Országos prózamondó versenyén vettünk részt és egyúttal kedves vendéglátásban is részesültünk a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban. Mindnyájan élményekkel és tanulságokkal gazdagabban térhettünk haza.  A közismert személyiségekből, drámapedagógusokból álló, anyanyelvünket, irodalmunkat és a gyermekeket egyaránt szerető zsűri tagjai szemmel láthatóan ismét  örömmel vállalták el feladatukat; a cseppet sem könnyű rangsorolást, értékelést. Szempontjaik közüI kiemelték a jó téma- és szövegválasztás,  a szépen artikulált, érthető beszéd, a közönséggel való kontaktus, az érzelmi, logikai hangsúlyok, a magyar ereszkedő hanglejtés és az éneklő beszéd kiküszöbölésének fontosságát. Azt is hangsúlyozták, hogy ezt a már szinte tradicionálissá váló eseményt inkább tekintsük az ország tehetséges prózamondó gyermekei találkozójának vagy fesztiváljának, mintsem versenynek, hiszen nagyon nehéz ilyen sok értékes produkció között sorrendet felállítani. Iskolánkból most  hárman csillanthatták meg jó képességeiket: Kocsis Áron (2.a), Gothár Lilien (3.b) és  Németh Bálint (4.c), akik a Száva utcában megrendezett iskolai verseny győztesei is voltak egyben, és akiknek az ország és a főváros különböző részéiről érkező összesen közel száz nívós előadás sűrűjében kellett megvívniuk harcukat a maguk évfolyamán. Dicséret illeti őket, amiért buzgó, kitartó gyakorlásaikat követően mindannyian igazán színvonalasan képviselték iskolánkat, előadásaikat egy-egy elismerő oklevéllel és ajándékkal jutalmazták. Köszönjük felkészítő tanáraik (Kátai Rita, Orbánné Hosszú Tímea, Balogh Krisztina), és kedves szüleik segítő támogatását is. Ugyanígy az iskolai verseny részt vevőinek is köszönjük a szorgos felkészülést, és gratulálunk a helyezéseikhez.
A BPG iskolai verseny helyezései:
Első évfolyamon
      1. Láng Kamilla (1.b)
      2. Győri Dóra (1.b)
      3. Czerovszki Lilian (1.c)
Második évfolyamon
      1. Kocsis Áron (2.a)
      2. Balogh Dominik (2.e)
      3. Prokopecz Koppány (2.e)
Harmadik évfolyamon
      1. Gothár Lilien (3.b)
      2. Elek Blanka (3.e)
      3. Mátyus Hanna (3.d)
Negyedik évfolyamon
      1. Németh Bálint (4.c)
      2. Birovecz Bátor (4.b)
      3. Vasics Enikő (4.d)
Publikálta: Pénzes Ferencné
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium