BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
Iskolánk alapfokú zeneművészeti oktatásáról
2013.07.05.
Kedves Szülők! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, valamint iskolánk régi és új növendékeit arról, hogy a Bornemisza Péter Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája milyen rendszerben működik, milyen feladatok várnak a növendékekre.
1. Művészetoktatási Intézményünkben klasszikus zene oktatása zajlik, Tanszakaink a következők: fafúvós/furulya, klarinét; vonós/hegedű; billentyűs/zongora. A gyerekek egy alkalmassági felvételi vizsgával kerülhetnek be valamelyik általuk megjelölt tanszakra. Ha nincs hely az adott tanszakon, kezdeményezhetik másik hangszerre való felvételüket.

2. Az szolfézs előképző évfolyamba 2. osztályos növendékek kerülnek, akiknek tanulmányai előkészítő jellegűek, legkésőbb 3. osztályosként kezdenek el hangszert tanulni.
 
3. A választott főtárgy (előképző, majd hangszer) mellett kötelező tantárgy a szolfézs. Mindkét tantárgy látogatása kötelező. A hangszeres óra heti 2x30 perc, a szolfézs 2x45 perc.
 
4. A 4. évfolyam végén előrehozott szolfézs alapvizsgát tehetnek a növendékek, ennek célja, hogy a későbbiekben más kötelezően választható tantárgyat vegyenek föl, úgymint a zenekar, zeneirodalom, illetve kamarazene. Akik nem teszik le az alapvizsgát, értelemszerűen tovább tanulnak szolfézst. Legkésőbb viszont 6. évfolyam végén minden növendéknek le kell vizsgáznia, ha továbbképző évfolyamokon szeretné folytatni a tanulmányait.
 
5. A főtárgy hangszerből 6. évfolyam végén szintén alapvizsgát tesznek a növendékek, ez a továbbképző évfolyamba való lépés feltétele.
 
6. Az alapfokú művészeti iskola zenei órákon tanultakról félévi és év végi beszámolókon adnak számot a növendékek, melyekről osztályzatot kapnak, és végén pedig alapfokú művészeti bizonyítványt. 
 
7. A mulasztásokról általában: Amennyiben a tanuló hiányzik az óráról, a távolmaradás okát a zenei órákon használatos tájékoztató füzetében köteles igazolni, különben távolléte igazolatlannak minősül. 3 igazolatlan hiányzás után szóban jelzünk a szülő felé, 10 hiányzás után írásban küldünk értesítést, 22 órai hiányzás után a gyermek nem osztályozható, tanulmányairól osztályozó vizsga keretei között kell számot adnia. Ezért kérjük ennek szigorú figyelembe vételét.
 
8. A tanulók az Alapfokú Művészeti Iskolában a jogszabályok alapján megállapított térítési díjat fizetnek, amely az érdemjegy arányában változik. Az összeg befizetésének az igazgatói határozat alapján határideje van, kérjük ennek pontos betartását. Külön kérelemre ez havi részletekben is fizethető megfelelő indoklással. Aki a térítési díjat nem fizeti be az adott határidőre, az órákat nem látogathatja.
 
9. A kiemelkedő eredményeket elért növendékek zenei versenyeken vehetnek részt, melyeknek eredményeit az iskola külön is jutalmazza.
 
10. A tanév folyamán tanáraink több növendékhangversenyt is rendeznek, melyeken a szülők előtt is bemutathatják a gyerekek hangszeres tudásukat.
 
Budapest, 2013. június 25.
 
Növendékeinknek jó tanulást, a zenélés örömét kívánva, 
 
                                                                                   tisztelettel:
 
                                                                                  a Művészeti Iskola tanárai 
Csatolt fájlok:
Publikálta: Takács Krisztina
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium