BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
Fontos információk a zeneművészeti oktatásról a 2011/12-es tanévre
2011.07.04.
Tájékoztató a beiratkozásról, a térítési díjról, a tanulmányi rendről és a tanulmányi követelményekről
 
Beiratkozás:
2011. július 4, hétfő 16:00 – 18:00 óra között az Újszász utcai épületben
2011. július 7, csütörtök 15:00-17:00 óra között az Újszász utcai épületben.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-
          születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány,
-          tanulói azonosító szám (a bizonyítvány általában tartalmazza),
-          bizonyítvány,
-          jegyzői igazolás/határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (csak azok számára, akik ebben részesülnek)
 
Térítési díj fizetése:
A beiratkozás, illetve regisztráció napján kérjük befizetni az első félévi térítési díjat, melynek összege függ az előző év végi tanulmányi átlagtól. Aki rendelkezik a helyi önkormányzat által kiadott gyermekvédelmi támogatás igazolásával, az mentesül a térítési díj befizetése alól. Kérjük, hogy a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot a beiratkozásra hozzák el.
A második félévi térítési díj befizetésének határideje: 2012. január 10. lesz.
 

Térítési díjak:
-          Szolfézs előképzőre: 10000.-Ft/félév
-          Szolfézs előképzőre azoknak, akiknek az előző tanévben a művészetoktatásban elért tanulmányi átlageredménye elérte vagy meghaladta a 4,5-t: 7500.- Ft/félév
-          Hangszeres tanszakra: 12500.-Ft/félév
-          Hangszeres tanszakra azoknak, akiknek az előző tanévben a művészetoktatásban elért tanulmányi átlageredménye elérte vagy meghaladta a 4,5-t: 10.000.- Ft/félév
 
Tanulmányi rend:
A 2011/2012-es tanévben a hangszeres tanszakokra beiratkozott növendékek számára: 2 x 45illetve 1 x 90 perces szolfézs-zeneelmélet, és 2 x 30 perces hangszeres óra.
A 20111/12-es tanévre a szolfézs tanszakra beiratkozott növendékek számára:
2 x 45illetve 1 x 90 perces szolfézs-zeneelmélet.
A beiratkozással, illetve regisztrációval a tanuló vállalja az órákon való rendszeres részvételt, illetve indokolt hiányzás esetén a hiányzások igazolását.
 
 
Tanulmányi, illetve vizsgakövetelmények:
Félévi, illetve év végi beszámolón való részvétel (mind szolfézsból, mind hangszeres főtárgyból) a minimum vizsgakövetelményeknek eleget téve.
A növendékek a féléves, illetve éves munkájuk és a vizsgateljesítményük alapján kapják az értékelést, osztályzatot.
 
Minden kedves növendékünknek jó tanulást kívánunk!
 
A BPG zeneművészeti ág Tanárai
 
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium