BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felvételi jegyzék a gimnázium kilencedik évfolyamára - 2016
2016.03.24.
A mellékelt jegyzék tagozatonként tartalmazza azt, hogy a jelentkező a tagozat rangsorában hányadik helyen áll, továbbá a felvételiző elért eredményeit: a központi írásbeli felvételik eredménye alapján kapott pontszámot, a tanulmányi eredmény alapján elért pontszámot, a szóbeli vizsgák eredményét és a mindezekből számított összes pontszámot.
A felvételi vizsga eredményének meghatározását (benne a pontszámítást) felvételi tájékoztatónk részletesen tartalmazza.
 
Az eredményeket – amennyiben a központi jelentkezési lapon a jelentkező nem adott meg jeligét – tanulói azonosító számmal, vagy – amennyiben a jelentkező a központi jelentkezési lapon adott meg jeligét – jeligével közöljük.
 
A a jelentkezők a felvételi jegyzéken elért eredményük sorrendjében szerepelnek.
 
A „felvételi döntés” oszlopban találják meg a jelentkezők a felvételi rangsorban elfoglalt helyezésüket. 
 
A „felvételi döntés” oszlopban azok kaptak nem megfelelt megjelölést, akik a vizsgabizottság megítélése szerint nem feleltek meg az intézmény által támasztott vallási-világnézeti követelménynek, mivel a felvételi vizsga eredménye mellett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását, beleértve valláserkölcsi feltételeket is.
 
Iskolánk azokat a tanulókat kívánja felvenni, akik elérték a tagozatonként megállapított minimális felvételi pontszámot. A minimális felvételi pontszám tagozatonként a következő:
 

141 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés angol nyelvből: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont)
 
142– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés német nyelvből60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).
 
143– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés spanyol nyelvből60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

144 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés biológiából és kémiából: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

145 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés matematikából és fizikából: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a matematika szóbelin legalább 8 pont.
 
146– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés matematikából és informatikából: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a matematika szóbelin legalább 8 pont.

147 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés matematikából és történelemből: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a matematika szóbelin legalább 8 pont.

148– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés bibliaismeretből60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

149 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés magyarból és történelemből: 60 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a magyar vagy a történelem szóbelin legalább 8 pont.

151 – öt évfolyamos képzés angol nyelvi előkészítővel (második idegen nyelv: francia): 60 pont (maximálisan elérhető 120 pont) és az angol nyelv szóbelin legalább 8 pont.

152 – öt évfolyamos képzés angol nyelvi előkészítővel (második idegen nyelv: német): 60 pont (maximálisan elérhető 120 pont) és az angol nyelvi szóbelin legalább 8 pont..

A fenti minimális pontszámot elérő jelentkezőket a rangsorban elfoglalt helyük sorrendjében fogjuk a végső felvételi döntés során elbírálni. (Tehát az, hogy jelenleg a rangsorban nem szerepel eredményük mellett a „nem megfelelt” megjelölés, nem feltétlenül jelenti azt, hogy felvételt nyertek.)

Amennyiben betölthető helyünk marad azért, mert a rangsorban előrébb lévők esetleg nem a mi iskolánkat választják, a rangsorban hátrébb lévők előbbre lépnek. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az egyszerre több tagozatunkra jelentkező tanulók minden általuk megjelölt tagozatunkon rangsorolva vannak. Tehát ha az egyik tagozatunkra felvételt nyernek, a másik tagozat rangsorában a mögöttük lévők előbbre lépnek.
 
A fent felsorolt tagozatokat csak abban az esetben indítjuk, ha a Felvételi Központ által kialakított végeredmény után a felvételt nyert tanulók száma elegendő a tagozat indításához.

A felvételiző és a szülő 2016. március 16-án és 17-én írásban módosíthatja a Felvételi Központnál az általa korábban felállított rangsort. (A módosítást a jelentkező a jelenlegi iskolájában kezdeményezheti.)
 
A felvételről szóló végleges értesítést (felvétel vagy elutasítás) iskolánk 2016. április 26-ig küldi meg a jelentkezőknek és általános iskolájuknak. A középiskolai felvételivel kapcsolatos  ügyekben Füzi Zoltán igazgató-helyettes az illetékes (tel.: 431-0268, email: bpg@bpg.hu).
 
Minden hozzánk jelentkező diáknak és szülőnek köszönjük a bizalmát. Reméljük, sikerül meghozniuk a legjobb döntést. Sok sikert és jó tanulást kívánunk mindazoknak, akik nálunk folytatják majd ősztől tanulmányaikat és azoknak is, akik nem.
 
Budapest, 2016. március 9.
 
Horváth András
igazgató
Csatolt fájlok:
Publikálta: Füzi Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium