BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Beiratkozás a gimnáziumba a 2016 - 2017-es tanévre
2016.06.16.
Időpont: 2016. június 23., csütörtök
A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola kilencedik évfolyamára, a 2016/2017. tanítási évre, 2016. június 23-án (csütörtökön) 9:00 és 18:00 óra között lehet beiratkozni. A beiratkozás helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 1.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése értelmében):
- a tanuló személyi azonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
- a tanuló születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa;
- a tanuló TAJ kártyája;

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:
- mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági  igazolvány (lakcímkártya);
- mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
- amennyiben a tanuló gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
- nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
- ha a szülők a tanuló után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy  önkormányzati igazolás fénymásolata;
- ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, vagy csekkszelvény, vagy bankszámlakivonat, melyen fel van tüntetve a családi pótlék összege. Az utóbbi két igazoláshoz szükséges a gyermekek születési anyakönyvi kivonata is,
-  ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
- ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.
 
Czuczor Annamária
Nyilvántartási Iroda
Publikálta: Turóczi Gábor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium