BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felvételi jegyzék a gimnázium kilencedik évfolyamára – 2020.
2020.03.16.
A mellékelt jegyzék tagozatonként tartalmazza azt, hogy a jelentkező a tagozat rangsorában hányadik helyen áll, továbbá a felvételiző elért eredményeit: a központi írásbeli felvételik eredménye alapján kapott pontszámot, a tanulmányi eredmény alapján elért pontszámot, a szóbeli vizsgák eredményét, a többlet pontokat és a mindezekből számított összes pontszámot.
A felvételi vizsga eredményének meghatározását (benne a pontszámítást) felvételi tájékoztatónk részletesen tartalmazza.
 
Az eredményeket – amennyiben a központi jelentkezési lapon a jelentkező nem adott meg jeligét – tanulói azonosító számmal, vagy – amennyiben a jelentkező a központi jelentkezési lapon adott meg jeligét – jeligével közöljük.
 
A jelentkezők a felvételi jegyzéken elért eredményük sorrendjében szerepelnek.
 
A „felvételi rangsor/döntés” oszlopban találják meg a jelentkezők a felvételi rangsorban elfoglalt helyezésüket. 
 
A „felvételi rangsor/döntés” oszlopban egyrészt azok kaptak nem megfelelt megjelölést, akik a vizsgabizottság megítélése szerint nem feleltek meg az intézmény által támasztott vallási-világnézeti követelménynek, mivel a felvételi vizsga eredménye mellett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását, beleértve valláserkölcsi feltételeket is. Másrészt azok kaptak nem megfelelt minősítést, akik vagy nem jelentek meg a szóbeli felvételin, vagy a rajz alkalmassági vizsgán nem feleltek meg, vagy nem érték el a tagozat szóbeli vizsgáján a nyolc pontot.
 
Iskolánk azokat a tanulókat kívánja felvenni, akik elérték a tagozatonként megállapított minimális felvételi pontszámot. A minimális felvételi pontszám tagozatonként a következő:
 
0140 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés angol nyelvből: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont)
 
0141– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés német nyelvből65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).
 
0142– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés spanyol nyelvből65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

0143 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi vizuális kultúrából és informatikából: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

0144 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés biológiából és kémiából: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

0145 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés matematikából, fizikából és informatikából: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a matematika szóbelin legalább 8 pont.
 
0146 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés matematikából és történelemből: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a matematika szóbelin legalább 8 pont.
 
0147 – négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés magyarból és történelemből: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont) és a magyar vagy a történelem szóbelin legalább 8 pont.

0148– négy évfolyamos emelt szintű tantervi képzés bibliaismeretből65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

0151– öt évfolyamos képzés angol nyelvi előkészítővel (második idegen nyelv: francia): 65 pont (maximálisan elérhető 120 pont) és az angol nyelv szóbelin legalább 8 pont.

0152 – öt évfolyamos képzés angol nyelvi előkészítővel (második idegen nyelv: német): 65 pont (maximálisan elérhető 120 pont) és az angol nyelvi szóbelin legalább 8 pont.
 
0161 – négy évfolyamos sportiskolai képzés: 65 pont (maximálisan elérthető: 120 pont).

A fenti minimális pontszámot elérő jelentkezőket a rangsorban elfoglalt helyük sorrendjében fogjuk a végső felvételi döntés során elbírálni. (Tehát az, hogy jelenleg a rangsorban nem szerepel eredményük mellett a „nem megfelelt” megjelölés, nem feltétlenül jelenti azt, hogy felvételt nyertek.)

Amennyiben betölthető helyünk marad azért, mert a rangsorban előrébb lévők esetleg nem a mi iskolánkat választják, a rangsorban hátrébb lévők előbbre lépnek. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az egyszerre több tagozatunkra jelentkező tanulók minden általuk megjelölt tagozatunkon rangsorolva vannak. Tehát ha az egyik tagozatunkra felvételt nyernek, a másik tagozat rangsorában a mögöttük lévők előbbre lépnek.
 
A fent felsorolt tagozatokat csak abban az esetben indítjuk, ha a Felvételi Központ által kialakított végeredmény után a felvételt nyert tanulók száma elegendő a tagozat indításához.

A felvételiző és a szülő 2020. március 19-én és 20-án írásban módosíthatja a Felvételi Központnál az általa korábban felállított rangsort. (A módosítást a jelentkező a jelenlegi iskolájában kezdeményezheti.)
 
A felvételről szóló végleges értesítést (felvétel vagy elutasítás) iskolánk 2020. április 30-ig küldi meg a jelentkezőknek és általános iskolájuknak. A középiskolai felvételivel kapcsolatos  ügyekben Füzi Zoltán igazgató-helyettes az illetékes (tel.: 431-0268, email: bpg@bpg.hu).
 
Minden hozzánk jelentkező diáknak és szülőnek köszönjük a bizalmát. Reméljük, sikerül meghozniuk a legjobb döntést. Sok sikert és jó tanulást kívánunk mindazoknak, akik nálunk folytatják majd ősztől tanulmányaikat és azoknak is, akik nem.
 
Budapest, 2020. március 16.
 
Horváth András
igazgató
 
Csatolt fájlok:
Publikálta: Füzi Zoltán
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium