BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Felvételi tájékoztató - 2012/13-as tanévre 9. évfolyam
2011.11.09.
A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2012/2013. tanévre, 9. évfolyamra jelentkezőknek
2011. 12. 10. Az egységes  írásbeli vizsgára való jelentkezési határidő
  • A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe
2012. 01. 21. 10:00
  • Egységes írásbeli felvételi vizsgák
2012. 01. 26. 14.00
  • Pótló írásbeli felvételi vizsgák
2012. 02. 9. 
  • Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat
2012. 02. 17. A középfokú intézménybe való jelentkezési határidő
  • Az iskola által kiadott jelentkezési lapok leadási határideje
2012. 02. 26-03.02.
  • Szóbeli meghallgatások és alkalmassági vizsga
2012. 03. 13.
  • A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket
2012. 04. 25.
  • A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2012. 06. 27.
  • Beiratkozás a középfokú iskolába

Központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga

A 9. évfolyam írásbeli felvételi vizsgáit a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga keretében szervezzük meg. Így a gimnáziumunk bármely tagozatára jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán. Ezen a vizsgán központilag (az Oktatási Hivatal, továbbiakban OH által) készített anyanyelvi és matematika feladatlapot oldanak meg a tanulók. A vizsgázó a központilag szervezett írásbeli vizsgára történő jelentkezését - a központilag kiadott jelentkezési lapon - bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja. Ahol jelentkezett a vizsgára, abban az intézményben kell a felvételi dolgozatot megírnia.

Iskolánk is szervez központi írásbeli vizsgát, így jelentkezni az iskolánk székhelyén is lehet 2011. december 10-ig. A jelentkezési lapot az OH honlapjáról (www.oh.gov.hu) lehet letölteni vagy az iskolánk titkárságán lehet kérni.
Sajátos nevelési igényű tanulóesetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére a szülő által írt kérvénynekés a kérvényben foglaltak alátámasztására a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A szülői kérelem beadásának határideje: 2011. december 10.

A központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára jelentkezés:
§  2011. december 10-ig az iskola székhelyén(1107 Bp., Száva utca 1.)
A központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga időpontja:
§  2012. január 21-én 10 órától az iskola székhelyén(1107 Bp., Száva utca 1.)

Felvételi
Jelentkezés:
2012. február 17-ig az iskola által és a központilag kiadott jelentkezési lapokon. Mivel az iskola vallási és világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, ezért mindkét jelentkezési lapot be kell nyújtani.
Az iskola által kiadott jelentkezési lapokat a gimnázium titkárságán lehet igényelni január 10-től. A központi jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája adja és továbbítja hozzánk.
A sportiskolai tagozatra jelentkező tanulók esetében az iskola által kiadott jelentkezési laphoz mellékelni kell a sportegyesület/szakosztály igazolását és javaslatát, valamint érvényes sportorvosi igazolást.
A felvételi vizsga időpontja:        
§  írásbeli: 2012. január 21-én 10 órától (helyszín: amelyik iskolába a felvételiző beadta a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezését 2011. december 10-ig)
§  szóbeli és alkalmassági vizsga: 2012. február 27. – március 2. külön értesítés alapján.
 

Ez a tájékoztató nem teljes, a teljes dokumentum letöltéséhez kattintson a lenti hivatkozásra.
Csatolt fájlok:
Publikálta: Adminisztrátor
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium