BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanórán kívül
Angliai tanári továbbképzés
2011.01.10.
Kéthetes angliai továbbképzés tapasztalatai
Tavaly februárban részt vettem egy kéthetes  tanári továbbképzésen Angliában. Az ott szerzett tapasztalataimat szeretném röviden összefoglalni. Sokat tanultam a két hét alatt, remélem számotokra is tanulságos lesz ez a rövid összefoglaló.

A tanfolyamnak 4 fő témája volt

1.    Angliai oktatási rendszer felépítése, nemzeti tanterv, aktuális fejlesztési irányok
2.    Három nap iskola látogatás három különböző iskolában (Számomra ez vol a tanfolyam legtanulságosabb része.)
3.    Érdemes-e idegen nyelven szaktantárgyakat tanítani és ha igen, akkor hogyan lehet ezt jól csinálni.
4.    Különböző tanítási módszerek megismerése (Magyar nyelvű módszertani ötletgyűjteményt találhatsz itt.)

A tanfolyamon angol tanárok mellett, olasz, holland, finn, francia, német, román tanárok vettek részt. Nagyon tanulságos volt megbeszélni több nemzetből jött pedagógusokkal iskolával kapcsolatos szakmai dolgokat.

Comenius ösztöndíjjal kerültem ki erre a továbbképzésre
Ha valakit érdekel, hogyan pályázhat erre az ösztöndíjra, megnézheti itt.

Angol oktatási rendszer (tanárképzésben résztvevő oktató volt  az előadó)

Egy rövid videóval kezdte az előadást, ami a világban zajló gyors változásokra hívta fel a figyelmet. Ezután arra fejtette, hogy az angliai oktatás (tananyagnak, módszereknek, pedagógia), hogyan próbál meg a változásokra reagálni, hogy eredményesen felkészítse a diákokat arra, hogy az iskolából kikerülve meg tudják a helyüket állni.Régen mindenkit minden tantárgyból úgy képeztek, mintha nyelvésznek, történésznek, fizikusnak stb. készülne.  Véleményük szerint ezzel a módszerrel átlagosan a tanulók 15%-át lehet bevonni a tanulásba, a többiek le fognak maradni, nem figyelnek oda, nem érdekli őket. Ezért javaslatuk szerint olyan dolgokat tanítsunk, amiről meg tudjuk a diákokat győzni, hogy fontos számukra, később hasznát fogják venni.

Másik fontos dolog, hogy ne az ismeretek és információk átadására tegyük a tanítás során hangsúlyt, hanem a képességek fejlesztésére . A frontális magyarázat átlagosan a tanítási idő maximum harmadában legyen. A maradék időben aktivizáljuk a diákokat, és változatos módszerekkel ösztönözzük őket a gondolkodásra. Fontos az is, hogy ne csak halljanak a tanulók valamiről, hanem olvassanak, lássanak is arról, ill. ki is tudják próbálni azt, amiről tanulnak.

A tanulók lássák a tantárgyak közötti kapcsolatot, ezért főleg ne tantárgyakat tanítsunk, hanem témákat, amit több oldalról járjunk körül. (pl. egészséges életmód, időjárás, közlekedés, vízellátás, dohányzás)

Céljuk, hogy az iskolák a közösségi élet központjaivá váljanak, mivel  fűtött termek, amit a nap bármely szakában jól lehet használni.

Az angolok a finn és az amerikai oktatást tartják példa értékünk, akiktől szeretnének tanulni.

A szülők egyre többet dolgoznak és e mellett egyre több a csonka család, így a gyerekek jobb ha iskolában vannak, mint otthon felügyelet nélkül.

A szülők is magukénak érezzék az iskolát, minél több programba vegyenek részt. Például  apa, fiú sportrendezvények.

Iskola látogatások

Newent  Community School (5-18 éves korosztály)


1200 fős kisvárosi iskola, ahová több településről  hozták be a tanulókat.

Az iskolai program 8:00-kor kezdődött félórás reggelivel. Gyakoriak a reggeli korosztályonkénti megbeszélések. Az órák 8:45-kor kezdődőnek. Mindennap 5 óra van. Kicsit kevesebb szünet van egész év során. Az ebédszünet egy óra hosszú. A nap 15:00 felé fejeződik be.

Általában egy tanárnak is 25 órája van egy héten, mint a diákoknak. Minden tanárnak saját terme van. Ez nagyon praktikusnak találtam. Itt tartották a tanárok a könyveiket, térképeket, számítógépet, demonstrációs eszközeiket.

A tanári közötti jó kapcsolat fontos számukra és nemcsak az azonos tantárgyat oktatók között. (Számomra meglepő módon a tanárikban sehol nem volt íróasztal, hanem egy fotelekkel berendezett kávézóhoz hasonlítottak, amikben élénk társasági élet zajlott. A tanároknak kisebb tanárikban dolgoztak, vagy a saját termükben.)

Annak ellenére, hogy az iskolák felszereltsége feltűnően jó volt (pl. ebben az iskolában 1200 tanulóra 600 számítógép jutott, minden teremben projektor), minden iskolában nagy hangsúlyt helyeztek a takarékoskodásra. (Ottjártunkkor hirdettek meg egy takarékoskodási versenyt, ami arról szólt, hogy csoportoknak javaslatot kellett tenniük, hogy milyen intézkedéssekkel tudnának pénzt megtakarítani az iskolának.)

Minden iskolában elektronikus naplót használtak. Minden órán a tanár névsort olvasott és számítógépbe jegyezte a hiányzókat. Késést egy órán sem láttam.

A tantermek ajtajai mindenhol üvegesek voltak, de ezen kívül is az ajtók többnyire nyitva voltak.

A hiányzásokat reggel a szülőknek telefonon be kell jelenteniük, ha nem érkezik bejelentés és a gyereke nem jön iskolába időben, akkor az iskola felhívja a szülőt.

Későket a portás felírta.

Az iskolába nem engednek be bárkit. A portán mindenkit megállítanak és kísérővel léphet be az épületbe és az épületben is csak kísérővel közlekedhet. Ezt  is elég komolyan vették. Fényképezés tilos volt. (ezeket a szabályokat mindenhol betartották.)

A tantermek mindenhol nagyon jól vannak berendezve. A falak tele vannak a tanulók munkáival vagy a tanulással kapcsolatos képekkel vagy rajzokkal. A padok többnyire egymás felé vannak fordítva kettesével. Négyen vagy hatan dolgozni együtt. Teljesen általános hogy kérdeznek egymástól, segítenek egymásnak.

Ha komolyan probléma van egy diákkal, akkor elmondásuk szerint azonnal telefonon értesítik a szülőket, hogy jöjjenek be az iskolába.

Cheltenham Bournside School (5-18)

100 ezer lakosú Cheltenham egyik iskolája. Iskola színvonal átlagos, állami iskola. Kb. 1500 tanuló jár az iskolába.

Éppen aznap volt fogadó óra, amikor ott jártunk. Egy évbe egyszer van a félév zárása után. A szülők 90% megjelenik elmondásuk szerint.  A tanárok a tornateremben vannak. Mindenkinek van egy asztala, ahol fogadja a szülőket.

Ebben az iskolában az év során három napot szánnak tanári továbbképzésre. Minden évszakban egy-egy napot, amikor tanítási szünet van.

A csoportmunka szinte minden órán előfordult. Nagyon gyakorlottak voltak ebben a tanulók. Gyorsan megalakították a csoportokat, kiosztották a feladatot, jól kommunikáltak egymással. Látszott rajtuk, hogy ezt kis kortól folyamatosan gyakorolták. A csoportok összetételét többször a tanár döntötte el. A kommunikációs képessége a diákoknak tapasztalatom szerintem jobb volt mint a magyar diákoké. Akiket megkérdeztem, udvarias stílusban, bátran és könnyen beszélt, jól ki tudta fejezni magát.

A diákok az utolsó két évben már csak 4-5 tantárgyat tanulnak heti 4-5 órában, azokat amik a felvételihez kellenek. Ezeket maguk választják. Ezekben az években nem osztályonként tanulnak együtt a tanulók, hanem a választott tantárgyak szerint.

A természettudományokat (kémia, biológia, fizika) együtt tanulják a diákok. Csak az a diák tanulja külön pl. a fizikát, akit különösen érdekli és plusz órában választja.

Ha csoportos munka volt, akkor nem tekintették problémának, ha a teremben beszélgetés van, vagy felállnak a helyükről a diákok és átmennek máshová kérdezni valamit.

6 természettudomány órát láttam. 3 órán tanulói kísérlet volt, 1 órán a tanár végezett el egy hosszú kísérletet, egyen film és képek demonstrálták a mondandót és egyen a diákok játszottak el egy testben lezajló biológiai folyamatot.

Két évig heti több órában van olyan tantárgyuk, ami arról szól, hogy hogyan kell tanulni.

Informatika és a modern technikai eszközök helyes használatára fontos megtanítani a gyerekeket.

Céljuk, hogy amennyire lehet személyre szabottan is foglalkozzunk mindenkivel.

A tanárok általában pozitív módon reagáltak a tanulók válaszaira, kérdéseire. (Volt azért kivétel.) Általános volt ez a reakció a nem jó válaszra. "Jó ötlet/gondolat, de ..."

Gloucestershire College 17-18

Középiskola utolsó két évét végezték itt, vagy különböző szakmákat tanultak. 3000-4000 ezeren tanultak itt. A diákok jelentős százaléka dolgozott az iskola mellett. Hetente általában 20 órájuk volt a diákoknak.  A diákoknak 4 tantárgyat kellett tanulniuk heti 5 órában.  Kiválaszthatták mi fontos számukra.

Iskolák mellett hatalmas sportpályák voltak. Úgy láttam, hogy a sportolás az iskolai élet fontos része volt.Beszélgetés egy voltiskola igazgatóval

Az iskolai ellenőrzések a hatóság részéről rendszeresek. Minden bejelentés nélkül érkezhetnek az ellenőrök. Nagyon súlyos következménnyel járhat ha komoly szabálytalánság van az iskola életében.

Azt vettem észre, hogy minden iskolában nagyon komolyan veszik a szabályok betartását, mivel könnyen az állasuk elvesztéshez vezethet, ha szabálytalanságokat találnak.

A tanári késéseket, az iskolai igazgató elbeszélése alapján, szigorúan kezelik.

Tanulókat a teremből tilos kiküldeni büntetésképen.

Az iskolai évek alatt rendszeresen az országos körű felmérések. Ezek eredményei alapján rangsorolják az iskolákat. Nagy a nyomás minden pedagóguson, hogy jó eredményt produkáljon, mivel különben nem lesz elég diák a iskolában.

A szülők az színvonalas iskolákat megbecsülik, mivel egyre nehezebb egyetemekre bekerülni.Publikálta: Csaba Zsolt
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium