BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanórán kívül
Kirándulás Bretagne-ban - Az iskola
2019.11.02.
A mai nap ugrik a majom a vízbe, nagyon izgatottak voltunk.
Vajon milyen lesz az iskola? Érteni fogom az anyagot? Megtudok majd szólalni franciául? Vajon a dihidrogén-monoxid tényleg halálos méreganyag?

A családdal eltöltött csodás, laza hétvége után eljött Garfield kedvence, hétfő. Reggel az ébresztő hangjára lettem figyelmes, mely unalmas zenei periódusai folyamatos ismételgetésével már-már idegtépő hatással bír. Egy kiadós reggeli, müzli és tej, majd egy 20 perces buszozás után kaptunk egy részletes körbevezetést az iskolában és annak életében. Meglepő, de az iskola épületei nagyobbak belülről, mint kívülről, vagy legalábbis mint amekkorának látszanak. A felszerelés elég modern, a Borihoz hasonlóan minden teremben van projektor és legalább egy számítógép.

Hasonlóan a Bori Újszász utcai létesítményéhez és hamarosan a Száva utcaihoz is, a Guérande katolikus magán-középiskolája, a La Mennais egy elismert Öko-Iskola (Eco-Lycée). Figyelembe veszik és vigyáznak a környezetre és erre kreatívan hívják fel a figyelmet és buzdítják egymást. Akcióik között van többek között a szelektív hulladékgyűjtés, és hamarosan egy szélturbina is helyet kap a teraszon. E program egy nagy diákcsoport szívügye, mely ötletelés céljával rendszeresen összegyűlik. Ebből is látszik, milyen aktív itt az iskolai élet. A diákoknak lehetősége van szakkörökön, klubbokban (atelier) résztvenni, mint például zene szakkör (atelier musique), helyi iskolarádió, társasjáték klub, mozi klub, büvész klub (atelier magique) s a többi.

Az iskolával való ismerkedés után meglátogattunk egy francia (irodalom) órát. Mivel mi is hasonlót tanulunk, meglepő módon egész sokat értettünk. Érdekes megfigyelésünk, hogy bár elvileg a diákok adtak elő, mégis az óra háromnegyedében a tanár beszélt. Az óra után a csoportunk szétvált, és különböző órákra ültünk be, de élményeink valószínűleg hasonlóak. Például megfigyeltük, hogy minden órán csoportban dolgoztunk, bár az óra nagyrészében egész másról folyt beszélgetés.

A francia oktatásirendszer egészen más, mint a magyar. Franciaországban a gyerekek 4 év, a magyar felsőtagozathoz hasonló „collége” után 3 évet töltenek a középiskolában, ez a három évfolyam a második (seconde), az első (premiére) és a végzős (terminale). Ugyancsak különbség, hogy az órák időtartalma nem 45 perc, hanem 55, illetve a másfélórás ebédszüneten kívül a nap folyamán két 15 perces szünetre kerül sor. Az iskolaidő is lényegesen hosszabb, mint nálunk: általában reggel 8-tól negyed 6-ig tart a tanítás, kivéve szerdánként, mert ekkor minden iskolában a tanítás délben véget ér. A diákok legfőképp a környező kisvárosokból és településekről a város által üzemeltett buszokkal, gyalog, illetve autóval és robogóval járnak az iskolába.

Szerencsére nemsokára elérkezett az ebédidő. Meglepődtünk, mert a menza az iskola területén kívül van, de megérte az a 200m séta, hiszen elképesztően jó kaját adnak.

Összességében nagyon jó volt. Szépek voltak az épületek és nagyon érdekesek voltak az órák, a tanárok pedig nagyon figyelmesek és kedvesek voltak. Nekem nagyon tetszett.


Monday - The school

We were really curious and excited: What will the school be like? Am I going to understand the lessons? Will I be able to speak French? Is Dihydrogen-Monoxide really a poison?

After a wonderful, relaxing weekend with the family, Garfield's favourite came, Monday. In the morning I became aware of the sound of a vicious invention, the wake-up alarm, which by repeating its boring musical periods constantly, has a nerve-wracking effect. After a extensive breakfast of muesli and milk and a 20-minute bus ride, we were given a detailed tour of the school and its life.

Surprisingly, the school buildings are larger inside than outside, or at least than they seem. The equipment is quite modern, as in Bori every classroom has a projector and at least one computer. Just like Bori's Újszász Street facility and soon Száva Street, Guérande's Catholic Private High School, La Mennais has the label Eco-Lycée. They take care of and respect the environment and creatively call attention to it and encourage one another. Their actions include, among others, the selective collection of waste, and soon a wind turbine will be located on the terrace. This program is driven by a large group of students who meet regularly to brainstorm. This shows how active is the school life here. Students have the opportunity to participate in clubs and workshops such as music club (atelier musique), local school radio, board games club, cinema club, magic club (atelier magique) and more.

After getting to know the school, we visited a French (literature) lesson. As we are learning similar things, we have surprisingly understood quite a lot. It is interesting to note that although in principle the students were presenting, but still the teacher was speaking for three quarters of the lesson. After class, our group was splitted up and visited different lessons, but we probably have similar experiences. For example, we noticed that we worked in groups on every lesson, although most of the group members were talking about something else.

The French education system is quite different from the Hungarian one. In France, children spend four years in high school after a "collegue" similar to the Hungarian upper class, the three grades are the second (seconde), the first (premiere) and the graduate (terminale). Another difference is that the lessons are not 45 minutes, but 55 and there are two 15 minute breaks during the day, apart from a lunch break of one and a half hours. School hours are also significantly longer than ours: usually 8am to 6pm, except on Wednesdays, when all schools end at noon. Students mainly come from the small towns around the city to the school by bus, on foot, by car or scooter.

Luckily lunch time arrived. We were surprised because the canteen is outside the school grounds, but it is well worth the 200m walk as they give amazing food.

Overall it was very good. The buildings were nice, the lessons were very interesting and the teachers were very attentive and kind. I really liked it.


Nagy Olivér Emánuel
Publikálta: Csaba Zsolt
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium