BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tantárgyak
iPad az iskolában
2012.03.22.
Hogyan használjuk?
Ezen a héten Angliában jártam a Study Visit program támogatásával. (http://studyvisits.cedefop.europa.eu/) A tanfolyam keretében iskolák munkáját ellenőrző és tanári munkát segítő szakemberekkel, iskola igazgatóval és sok tanárral beszélgettünk. Ezenkívül két iskolát is meglátogattunk.

Sok hasznos dolgot tanultam, de most röviden szeretnék egy, a héten megjelent érdekes Hetek cikkhez kapcsolódni, amit ajánlok mindenki figyelmébe. (Mindent a kézbe! Korszakváltás a számítástechnikában.)

Egyik nap meglátogattuk a  Mounts Bay Academy-t. Ebben az iskolában a tanulók 11 és 16 év közöttiek. (http://mounts-bay.cornwall.sch.uk/) Az iskola másfél éve minden tanárának és diákjának összesen kb. 40 millió Ft értékben vásárolt iPad-eket. A tanulók iskolai órákon kívül is használhatják az eszközt. Az iskola  legfőbb céljai az oktatás érdekesebbé és hatékonyabbá tétele és a tankönyvek leváltsa digitális tartalomra volt – mondta el az igazgatónő.

Az iPad-ek kiosztása előtt a szülőknek és tanulóknak külön tanfolyamot tartottak, ahol az eszközök biztonságos használatára tanították őket. Pl. azt kérték a szülőktől, hogy este vegyék el az iPad-et a gyerektől, ne engedjék, hogy saját szobájukban használják. (Hogy ez menyire működik a gyakorlatban, azt nem tudom?)

A rövid tájékoztatás után végigjártuk az iskolát és kb. 10 különböző órára mentünk be. A tanárok nem tudtak a látogatásról.  Azt szerettük volna látni, hogy mire is használják az iPad-et a tanulók és mennyire hatékonyan.

Az első órán, amire bementünk, a tanulók iPad-re kapták meg a feladtot. Egy oldal, a feladat leírása és kérdések. A szöveget és képeket konkrét honlap címekről kellett leszedniük.  A pubertás korról kellett egy plakátot vagy egy prezentációt készíteniük. A csapat majdnem fele inkább papírra készítette a plakátot.

Ezután következett egy német majd egy olaszóra. Németórán éppen szótározásra használták a gépeket, olaszórán semmire, de a tanár elmondása szerint gyakran szokták használni.A következő teremben dolgozatot írtak. A kérdesek emailben érkeztek iPadre és a válaszokat emailben kellett visszaküldeni.

A következő tanteremben biológia óra volt. A tankönyvből egy tananyagot kellett kidolgozniuk. Választhattak a diákok, hogy iPaden vagy papíron dolgoznak. Többen voltak, akik inkább papírra dolgoztak. Gyakori volt, hogy a diákoknak több eszközt is felajánlottak és ők választhattak, melyiket akarják használni.

Ezután egy rajzórára mentünk be, ahol a tanulók kimentek az óra első részében az udvarra, és lefényképezhettek különböző dolgokat, leveleket, növényeket, köveket, majd visszatérve a fényképeket kellett lerajzolniuk. Mindenki végezte a feladatát.
 
A következő teremben kb. 11 éves tanulóknak volt angolórájuk. A feladtuk az volt, hogy iPad használatával készítsenek 4 plakátot, ami a különböző évszakokat ábrázolja és minden évszakról írjanak egy rövid szöveget. Az eredményeket sokszor kivetítik egymásnak. A tanár elmondása szerint általában tankönyvet használnak, de alkalomadtán használják az iPad-et is.
Utoljára 15 évesek matematika órájára mentem. A iPad használata tilos volt az órán. Némely tanulók esetén komoly gondot okozott a tanárnak, hogy ne használják szórakozásra a gépet. Az osztály 90%-a nem foglalkozott vele, maximum számológépként használta.A tanóráknak háromnegyed részén valamilyen formában használták a gépeket, többségében hasznos módon. Persze valószínűleg lehetséges hatékonyabb felhasználásuk is . Nyilván még a tanároknak is bele kell jönniük, hogyan lehet legjobban használni a tanításra az iPad-et. Nagyobbak esetén előfordult, hogy játszottak az órán.
Számomra erősen kérdőjeles, hogy ilyen nagy mértékű iPad használat hasznos lenne-e és előre vinné-e a tanítást.

Másrészt viszont jónak és hasznosnak tartom, hogy ezeket a modern eszközöket (iPad, iPod, okos telefonok), amikkel a mi bornemiszás diákjaink is rendelkeznek, felhasználták oktatásban és próbálják megkeresni, hogyan építhetik bele a tanulási folyamatba.

Egy másik napon egy általános iskolában tanító tanárral, Chris Wilddel beszélgettünk, aki arra beszélte rá az iskola igazgatóját, hogy ne asztali PC-ket vásároljanak az aktuális fejlesztés keretében, hanem iMac, iPod és iPad gépeket. Elmondása szerint nagyon jó döntésnek bizonyult ez a választás. Ebben az iskolában természetesen nem adják oda a tanulóknak a gépeket, hanem az iskolában használhatják. (http://www.constantine.cornwall.sch.uk/)

Nekünk tanároknak szerintem meg kellene tanulni ezeket kezelni és meg kellene találni azokat a módokat, ahogyan fel tudnánk használni az oktatásban. Ugyanis nagyon sok hasznos dolog van bennük. (Pl. földrajz tanítás: egy program jelzi, hogy aktuálisan a föld melyik részén mekkora földrengés van, fizika: az ég felé iránytva a készüléket megmutatja az abban az irányban levő égitesteket) Másik fontos feladatunk az, hogy meg kell tanítani a diákjainkat arrra, hogyan lehet ezeket az eszközöket okosan és biztonságosan használni.

 
Publikálta: Csaba Zsolt
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium