BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Szociális többletpontok a felvételihez
2011.01.18.
A felvételi jelentkezés közeledtével egyre többen kalkulálják azt, hogy hány pontot érhetnek el és ez mihez lehet elég. Az alábbiakban egy viszonylag kevesek által ismert jogcímre szeretnénk felhívni a figyelmet, ami a jogosultak számára jelentős segítséget adhat a felvételi során.
Többféle jogcímen járhat többletpont a jelentkezőknek, ezekről részletesen itt olvashatunk.

Előnyben részesítés jogcímén, azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért,
fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen legfeljebb 40 többletpont adható

Az erre való jogosultságot igazolni kell.

Hátrányos helyzet miatt 20 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen.

Hátrányos helyzetű az a jelentkező, aki felvétel esetén a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be ÉS

- akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, és/vagy
- aki után középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, és/vagy
- középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
- állami gondozott volt.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jövedelemi helyzet alapján lehet jogosult kiskorú esetében a gondviselő, illetve - saját jogon - a 18. évet betöltött, de még tanulmányokat folytató diák.

A jövedelmi feltételeket az egy főre eső jövedelem alapján vizsgálják. Alapesetben az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 37 ezer forintot (a pontos feltételek itt olvashatók), amibe a szülők munkaviszonya mellett a Gyes (Gyet) illetve a családi pótlék is beleszámít.

A jövedelem mellett a vagyoni helyzetet is vizsgálhatják. A nagyértékű gépkocsi vagy üdülőingatlan kizáró ok lehet, viszont - értéktől függetlenül - nem minősül vagyonnak a család által lakott ingatlan.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a lakóhely szerinti önkormányzat szociális és gyermekvédelmi osztályán lehet igényelni, folyamatos határidővel. Ha valamennyi igazolás rendelkezésre áll, 30 napon belül elbírálják a kérelmet. Pozitív döntés esetén ezt a határozatot kell legkésőbb június 1-ig csatolni a felvételi anyaghoz.

A halmozottan hátrányos helyzetűek a felvételi eljárás díjából is 50%-os kedvezményre jogosultak.

Figyelem: a felvételi jelentkezés beadási határideje 2011. február 15. (elektronikus jelentkezés esetén február 23.) !
Publikálta: Morvay Péter
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium