BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
Bacskai Dániel: Alagút
2011.09.08.
Századannyi önmagammal közösséget vállalva préselem be magamat a levegőt nem ismerő, rohanócellába. Özönlenek az elemek. Formára szabott arccal, ruhába fojtva aggatják föl magukat tudatlanul a figyelem szűk halottas házába. Dörömbölőéktelenség, ajtók csattannak, kemény szisszenés váj bele a levegőbe, alulról, élesen. Isteni rázkódás közepette megindul a föld, robajjal csusszan előre a tömeg. Forrópüffedtég. Szikár nyomor. Duzzadómennyiség. Mintha negatívra vetített mennyország zenekara ődöngene félrészegen, s hasítjuk a közt. Előre. Megállás nélkül. Kisebb-nagyobb zökkenések. Érdes, ipari fémcsengés. Rozsdásodócsövek dagadnak a porladókőfalban. Repedezett betonfal, gumitömések. Az önfeledt anyagok, utánozva, épületet gúnyolva, hátrahagyottan töredeznek, öregedve, omolva, szétcsúszva szenvedve a száradólétben. Gépies, megmagyarázhatatlan búgás, tompán süvöltve. Előre. Elfolyik a levegő. Az elárvult, homályos réseken pattogzik ki. Az idegek főnek pállott levükben, vízcseppek mardossák az elmét. Semmi. Csak a robogólét. Csak ez a sötét pokol, az infernálóragyogás mostohatestvére. Őrület. Vakult homályban ordít előre a hang. A kétség és a szabad emlékek tovarepülése naivan hízik, korán befejezve élettartamát. Megszületik a fény. Szénsavas sikoltófény. Spriccelve folyik, átáztatva a nyári sötétséget. A beton és vaskos, mázsás nehézség kibontja magából az elektromos zúgóerőt. Lyukas végűépített töménységből szakad ki a porciózott élet, fémdobozba csalogatva. Könyörül az erő. Lassulunk. Gyenge karúmétely zuhan a bensőben. Szikrázócsikorgás imájában pirul meg a fém bíztatta pálya. Kényszeredett ugrás és: síri mozzanat. Leállómotorok, foglyul ejt a mozdulatlan lét. Fölrémlik a szisszenés. Ajtók vágódnak ki. Betódul a kinti olvadt lég. A tömeg, a szürke, lassan kavargótömeg kiokádja magát a külvilágba, szertegurul a peronon. Kirajzolódik néhány forma és egy hitehagyott tábla, a tovanyúlóteret mentegeti. A teret, mely öntudatlanul őrzi címét, tudta nélkül nem létezőatyjától lopva: Örs.   
Publikálta: Diósy Anna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium