BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
Millner Jonatán: A farkas és a gyök 49 kisgida
2011.09.26.
Volt egyszer egy kecskemama és annak "gyök 49" kisgidája. Mikor eleségért készült az erdőbe így szólt hozzájuk:
- Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól, úgy, mint a nullával való osztástól, mert ha beengeditek szőröstül-bőröstül fölfal titeket. Ugyanakkor sokszor tetteti magát, a hangját is elváltoztatja, de algebrai példáiról felismeritek.
- Vigyázunk édesanyánk, elmehetsz nyugodtan – felelték a gidák.
A kecskemama búcsút vett tőlük és elindult lineárisan az erdő felé (amelyet egyébként f(x)=x – szel jelölhetünk). Éppen hogy csak 8o-ot mozdult el a nagymutató az órán miután az anyjuk elment, valaki kopogtatott az ajtón.
- Nyissátok ki kedveskéim, én vagyok a ti édesanyátok. Hoztam nektek sok finom algebrai példát.
Azonban így feleltek a gidák:
- Nem nyitjuk ki az ajtót, mert a mi anyukánk mindig geometriai példákat szokott hazahozni, mert szerinte azoknak nagyon sok haszna van. Te biztos a farkas vagy, menj el innen!
Így a farkas szigorúan monoton növekvő haraggal elment, hogy szerezzen geometriai feladatokat. Rövid idővel később (nem tudjuk mennyivel, de biztos, hogy pozitív szám, jelöljük y-nal) újra kopogtattak az ajtón.
- Ki az? – kérdezte mind a "gyök 49" kisgida.
- Én vagyok a ti anyukátok és hoztam nektek és hoztam nektek szép geometriai példákat.
- Előbb mutasd meg nekünk a példákat, addig nem engedünk be.
A farkas beadta a feladatokat, amelyeket elkezdtek tanulmányozgatni a kisgidák.
- Nem tudjátok, hogyan kell bebizonyítani azt, hogy egy matek feladat a geometriák csoportjába tartozik? – kérdezte egyikük.
- Nem, nem tudjuk. Erre nem ismerünk megoldó képletet.
- Szerintem ezt ki kell logikázni.
- Nézzük meg az első feladatot!
- „Hány kilogramm földet kell ellapátolnunk, ha egy 50 cm sugarú, kör alakú, 80 cm gödröt akarunk ásni?”
- Hm… na most ez geometriai feladat, vagy nem?
- Én rájöttem! – kiáltott fel az egyikük – Ez egy geometriai feladat. A geometria szót megvizsgálva kitalálhatjuk, hogy azt jelenti „föld mérés” és itt nekünk földet kell megmérnünk.
Így aztán beengedték a farkast, aki olyan gyorsan vetette rá magát a gidákra, mint amilyen gyorsan egy számológép kiszámolja a 15x16-ot. Azonban a farkas csak a gidák 86%-át kebelezte be, ugyanis egynek sikerült elbújnia és megmenekülnie. Majd ezt követően a farkas mély álomba merült.
Ekkor érkezett meg a kecskemama, kezében egy kosár geometriai példával, majd így szólt:
- Jaj ne, hát mégis megtörtént. Nullával osztottak az én kicsinyeim? Csak nem követtek el ekkora farkas hibát.
Ám amint belépett a házba látta, hogy a farkas ott szundít az ágyon és óriási a felfordulás a házban. Ugyanakkor szomorúságát enyhítette, amikor az egyik kisgida kibújt a szabályos kocka alakú szekrényből, aki mindent elmesélt, ami történt. Így aztán kecskemama egymásra merőleges egyenesekkel felmetszette a farkas hasát, ahonnan kiszedte kisgidáit. Így már megvolt mind a "gyök 49" gidája. Majd kecskemama kérésére mindannyian hoztak valamilyen szabályos alakú követ (ki gúlát, ki gömböt, ki dodekaédert, ki téglatestet), majd ezeket belerakták a farkas gyomrába. Végül pedig kecskemama szabályosan összevarrta a farkas irháját. Mikor a farkas felkelt mély álmából, egyből a patakhoz ment, hogy igyon egy keveset, ám olyan ívben zuhant bele a vízbe, hogy azt még egy hiperbola is megirigyelte volna.
A kecskemama és a kisgidák jót nevettek a farkason, ugyanakkor megtanulták, hogy engedelmesek legyenek az anyjuknak. 
Publikálta: Diósy Anna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium