BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
Dráma a teremben!
2012.04.15.
Az Irodalmi Lépegető meghívására a Szputnyik Hajózási Társaság (egy érdekes nevű színtársulat) március 14-én mutatta be egyedülálló műfajú produkcióját. Szophoklész Antigoné drámájának hősei meglepő sikerrel látogatták meg jelenkorunkat, a mű egy modern, musicalszerű feldolgozásával – iskolánk énektermében.
A színdarab elején hasonló izgalom volt bennünk, mint egykor a görög poliszok lakóiban, akik a drámaversenyek alkalmával nagy várakozással gyűltek össze, hogy lássák az előadást – annak dacára, hogy mondáikból már jól ismerhették a történetet. Mivel már mi is találkoztunk e művel, a cselekmény nem okozott különösebb meglepetést (egy-két szellemes újszerű megoldástól eltekintve),  inkább a kivitelezés ragadta meg a figyelmünket.
Hogy történhetne meg egy ilyen eset a mai korban? Hogy játszódhatna le ilyen dráma egy osztályteremben...?
A modern feldolgozás rávilágított arra, hogy milyen kapcsolat van az antik görög és a mai politikai események között. Úgy tűnt: van ilyen összefüggés. A különböző epizódokon keresztül beleláthattunk a politikai elit gondolkodásmódjába, beleérezhettünk döntéseik súlyába. Kreón (Fábián Gábor alakításában) személyisége különösen jól ábrázolta egy mai vezető politikus átlagos személyiségét. Megismerhettük a mindenkori zsarnoki hatalom kialakulásának okait, az emberi hibákat, amelyek a magas körökben végzetesek lehetnek. Mindezek mellett mi sem maradtunk ki az előadásból, ugyanis mi harmincan, a nézők, alakítottuk a népet. A társulat tagjai gondoskodtak arról, hogy legyen saját véleményünk, nem egyszer a színdarab részeként kérdéseket is intéztek hozzánk.
Meglepő volt, hogy viszonylag kevés kelléket használtak az előadók, mégis azzal a pár dologgal, amijük volt, nagyon kifejezően tudtak alakítani. Eredeti ötlet volt például a tábla használata. Rendszerint a sorjában elhunytakat ábrázolták rajzos vázlatokban rajta. Pálcikaemberek  láttatták Antigoné Polüneikész nevű testvérének temetését, s ennek ürügyén a Kreón és Antigoné közötti harcot. Az egyszerű rajzoknak így lett egészen drámai a műben betöltött szerepe. Még egy példa erre, hogy amikor Kreón megrendül és összeomlik, a tulajdon kezével keretezi be (temeti el) az összes áldozat ábráját, mindazokét, akik politikájának martalékaivá váltak.
Egy másik különös kellék egy képkeret volt, amely a zsarnokságot – vagyis a zsarnok önimádatát- szimbolizálta. Mikor Kreón áttekintett rajta, egy elvont, rideg képet láthattunk róla, olyan hatást keltve, mintha a zsarnokság hatalma mögé rejtőzne a felelősség elől. A kellékek között szerepelt egy iPhone is, ezen keresztül Teiresziász, a jós figyelmeztette Kreónt cselekedeteinek következményére.
Habár kevés eszköz állt rendelkezésükre, a szputnyikosok zenével nagyon dinamikussá és érzelmekben dússá tették az előadást. Változatos zenei stílusokban hallhattunk magas színvonalú dalokat a színészek előadásban, nemegyszer ismert világslágerek köszöntek vissza az színdarabhoz illeszkedő, felismerhető szimbólumokat rejtő magyar szövegekkel körítve. A vokálhangzás és a hangszerjáték minősége külön említésre méltó; sokan több hangszeren is játszottak. Ráadásul a hangszerek nemcsak zenei funkciót töltöttek be, előadás szerves részét képezték, amelyeket a színészek szinte az egész előadás alatt felváltva használtak az elektromos gitártól a hangosbeszélőn át a különböző dobokig és a tangóharmonikáig.
Nagyon hasznos volt a színdarab utáni csoportos munka, mely során a színészekkel együtt dolgoztuk fel a különböző karaktereket, és megbeszéltük az összefüggéseket. Érdekességként összegyűjtöttük, hogy a csapatok hogyan jellemezték egy-egy szóval a karaktereket:
 
Kreón – céltévesztett ember
Antigoné – eltökélt
Haimón – szerencsétlen (a körülményei miatt)
Őr – szerencsétlen (mint ember)
Iszméné – kiforratlan jellem
 
Kazai Krisztina – Papp Zsófia – Pálfy Gyula írása
Publikálta: Pálfy Gergely
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium