BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Diák
127 aláírás
2012.04.26.
Az Irodalmi Lépegető Kiáltványban határozta meg célkitűzéseit. A tagok és szimpatizánsok aláírásukkal fejezték ki támogatásukat -összesen 127-en.
Az Irodalmi Lépegető tavaly tavasszal alapult meg, amikor is a bpg honlapon diákjaink művei jelentek meg. Az idén jelentős fejlődésen ment keresztül. Új honlapján (lepegeto.bpg.hu ) mára az alkotások száma meghaladta a 60-at - köztük versek, novellák, esszék, képregények, és egyéb írások. 
Ezúttal kiáltványban határozta meg célkitűzései, melyet eddig 127-en írtak alá. A szimpatizánsok közt akadtak más iskolák diákjai  - például a Radnótiból, a Fazekasból, a Trefortból -, valamint már felsőoktatásban tanulók is. A Kiáltány szövege a következő:


"A gimnáziumi évek során nem feltétlenül kerül sor egy egyén képességeinek teljes feltérképezésére.  Sokan csak keresztülfolynak az intézményeken anélkül, hogy igazán rájönnének milyen lehetőségeik vannak. Jellemzően magyar probléma – még az egyes felsőoktatási intézményekben is – a kielégítő szakmai közélet igen alacsony szinten zajlása. Magyarul a józan, polgári élet hiánya, ami többek közt teret nyit a szélsőséges nézetek számára is. Az Irodalmi Lépegető ebből a hatalmas űrből kíván legalább egy kis darabot betölteni.
                                                                           
Ezt pedig a jó írásokat kedvelő, kreatív és alkotó lelkületű emberek összefogása által tervezzük megvalósítani. Egy olyan környezet létrehozásával, ahol lehetőség nyílik a minőségi művek írására, közzétételére majd megvitatására. Mindezt a keresztény értékek szem előtt tartásával.
 
Az Irodalmi Lépegető gimnáziumunk irodalmi életének támogatójaként van jelen. Célunknak tekintjük az írói tehetségek támogatását. Elősegíteni kívánjuk a gondolkodás és írás iránti érdeklődés kibontakozását. Ennek érdekében a jövőben előadásokat szeretnénk szervezni, kutatásokat indítani, melynek célja, hogy részleteiben is belemélyedhessünk olyan témakörökbe, melyekre gimnáziumi keretek között kevésbé adódik lehetőség. Az iskolai élethez egyéb programok szervezésével, a kreatív kezdeményezések támogatásával is hozzá kívánunk járulni." 
Publikálta: Pálfy Gergely
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium