BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanév
Új délutáni rendszer lesz az általános iskoláinkban 2013 szeptemberétől
2013.09.16.
Tájékoztató az általános iskolások 16 óráig tartó foglalkozásairól. 2013 szeptemberétől iskolánkban új rendben kell megszervezni a délutáni foglalkozásokat, mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az általános iskolákban foglalkozásoknak legalább délután 16 óráig kell tartaniuk, a tanulóknak pedig kötelező az ezeken való részvétel. Ennek figyelembe vételével általános iskolai intézményeinkben (mind az Újszász, mind a Száva utcában) az eddigi napközis rendszert átalakítjuk, olyan módon, hogy a délutánok során a választott szakkörökön, sportkörökön való részvétel mellett a gyerekek az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzéséhez is a lehetőség szerint szaktanári, illetve az alsó tagozaton tanítói segítséget kapjanak. A reggel 8 órától délután 16 óráig tartó idősávban naponta minimum kétszer mozgással tölthető szabadidőt, egy óra szabadon választható szakköri, illetve sportköri foglalkozást, klubnapközit és napi egy óra szaktanárok által tartott tanulószobai foglalkozást biztosítunk.

Az új oktatásszervezési rendben többféle délutáni gyakorlási lehetőség lesz a gyerekek számára biztosítva és törekedni fogunk arra, hogy a házi feladatok minél nagyobb része az iskolában elkészüljön. Az otthoni tanulást nem tudjuk teljesen kiváltani, mert bizonyos feladattípusok hosszabb egyéni elmélyülést és esetleg kutatást igényelnek (pl. kötelező olvasmányok elolvasása, memoriterek tanulása, hosszabb projekt feladatok elvégzése, tanulmánykészítés stb.). 
 
A délutáni foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató a szülő kérelmére felmentheti a tanulót. Ez a felmentés a heti délutáni foglalkozások egészére, vagy egy pontosan meghatározott részére vonatkozik, tehát el kell dönteni, hogy részt vesz-e a délutáni foglalkozásokon a gyermek vagy nem, illetve melyik napokon vesz részt, melyeken nem. Erre az előzetes kérelemre és szülői döntésre oktatásszervezési okok miatt is szükség van: az iskolának előzetesen tudnia kell melyik napon kik tartózkodnak a tanulók közül délutánonként az intézményben, számukra felügyeletet és foglakozást kell biztosítani. (Akik csak egy-egy szakkörön vagy sportkörön szeretnének részt venni, de más foglalkozásokon nem, a hét egészére felmentést kérhetnek, kivéve az adott szakkör, sportkör időpontját.)
 
A következő tanév sikeres megszervezése érdekében már most kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik jövő évi időbeosztását átgondolva jelentkezzenek a szakkörökre, sportkörökre, valamint, ha a délutáni foglalkozások alól gyermekük számára teljes felmentést szeretnének kérni, indoklással ellátva nyújtsanak be kérelmet.
 
A szakkörökkel kapcsolatos egyéb tudnivalókat Házirendünk, az iskolabusz járattal kapcsolatos információkat honlapunk tartalmazza.
A cikkhez mellékeljük a tanulók heti időbeosztásának tervezetét. (A tervezet minta, a változtatás jogát az iskola fenntartja.)
 
A mellékelt „Szülői nyilatkozat” című lapot, kérjük, hogy kitöltve 2013. május 24-ig juttassák el gyermekük osztályfőnökéhez, vagy az iskola titkárságára. A mellékelt „Kérelem foglalkozások alóli felmentéshez” című lapon a délutáni foglalkozások alóli mentesítést tudják kezdeményezni. Kérjük, amennyiben mentesítést kérnek, ezt is május 24-ig juttassák el az osztályfőnökökhöz vagy az iskola titkárságára. A leendő ötödik évfolyamosoknak a sportiskolai tantervű osztályba való átjelentkezéséhez szolgáló nyomtatványt („Átjelentkezés lap”) szintén május 24-ig várjuk vissza.
 
További felvilágosítással az iskola általános iskolai tagozatvezetői, illetve igazgató-helyettesei (az Újszász utcában Makkai Ferenc, Papp Zoltán és Szekeres Györgyné, a Száva utcában Hack Andrea) állnak az Önök rendelkezésére.
 
Jelen tájékoztatás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-én hatályos 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdése és 55. § (1) bekezdése alapján készült.
 
Horváth András
igazgató
 
 
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium